روحانی نسبت به بحران‌های اجتماعی، اشتغال، آب و محیط زیست هشدار داد

تبلیغ بازرگانی

حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران نسبت به افراطیگری و ایجاد شکاف بین مردم و جامعه هشدار داد و گفت که نباید بر سر مسائل بی اهمیت، ارزش های مهم زیر پا گذاشته شوند. او مهمترین مشکلات کشور را در حال حاضر بیکاری جوانان، بحران آب و محیط زیست دانست و افزود : هیچ نیازی در جامعۀ امروز ایران بالاتر از اشتغال جوانان و هیچ خیری مهمتر از انسجام ملی و همزیستی اقوام و ادیان ایرانی نیست.

خبرگزاری "مهر" در ایران نوشت که در ده سال گذشته حدود ۸ میلیون نفر به جمعیت فعّال ایران اضافه شده است، در حالی که طی همین دوره کمتر از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید