بررسی نشریات امروز فرانسه

روزنامه لیبراسیون: حافظ و بشار اسد، "پدر و پسر قاتل"

@fotolia

حافظ اسد بیست هزارنفراز مردم شهر "حما" را در سال هزار و نهصد و هشتاد و دو بقتل رساند، و اجساد شان را یکجا در زیر بنای هتل بزرگ و جدیدی در آن شهر به خاک سپرد، تا دیگر کسی به فکر آزادی نیفتد. حال پسرش، بشار، که زمانی گمان میرفت تحصیلکرده و ترقی خواه است، بهمان راه میرود  

تبلیغ بازرگانی

شباهت بین خط مشی پدر و پسر در قبال خواستهای بحق معترضین دارد روز به روز چشمگیرتر میشود. گرچه تعداد قربانیان شهر"درعا" فعلأ هنوز بپای شمار شهیدان شهر "حما" نرسیده است، اما سیاست "پسر" همان سیاست پوسیده و خونبار "پدر" است...سیاست ارعاب و بی رحمی، سیاست زهر چشم گرفتن از مردم.

 روزنامه لیبراسیون می افزاید: از زمان آغاز جنبش مردم سوریه در ماه مارس گذشته، دولت بشار اسد اقدام به استخدام هر چه بیشتر جاسوس و خبرچین نموده است. اما مردم سوریه هشیار هستند و کمتر در دام عمال رژیم می افتند.

در کافه ها و رستورانهای دمشق و شهر های بزرگ دیگر سوریه به محض آنکه یک پیشخدمت چند ثانیه بیش از معمول در کنار یک میز می ایستد، مشتریان گرد آن میز فورأ سخن خود را قطع میکنند، و پیش از ازسرگرفتن گفتگوهای خویش منتظر میمانند تا پیشخدمت مربوطه از میز آنان دور شود.

بنوشته لیبراسیون، عملکرد جاسوسان و خبرچین های دستگاه امنیتی رژیم بشار اسد به شکل مضحکی درآمده است. از جمله اینکه اخیرأ شمار شرکت کنندگان در مراسم تدفین و تشییع جنازه  نسبت به یکی-دو ماه پیش دو برابر شده است! نه بخاطر اینکه یکباره تعداد اعضای خانواده های سوری افزایش یافته، یا اینکه علاقه خانواده ها به شرکت در مراسم سوگواری بالا رفته، بلکه به دلیل حضور جاسوسان و خبرچین های رژیم... 

 

روزنامه های فرانسه

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید