چشم انداز روز - بین المللی/ زنان

روز جهانی زن و نابرابری‌های پایدار - گفتگو با لیلا فولادوند

هشتم مارس : روز جهانی زن
هشتم مارس : روز جهانی زن DR

امروز، روز جهانی زن، در حالی برگزار می‌شود که نابرابری‌ها در جهان از میان برداشته نشده، بلکه به دلیل تندروی‌ها در جهان اسلام و کورذهنی گروه‌های تروریست به آن افزوده شده است.

تبلیغ بازرگانی

آنچه در خبرهای در پیوند با این روز، نظر را جلب می کرد، بیانیه ای بود که شب گذشته "شورای مسلمانان فرانسه" به مناسبت این روز منتشر کرد که در آن بر اراده راسخ خود برای تلاش در جهت سهم‌گیری هرچه بیشتر و شکوفائی نقش زنان در جامعه فرانسه تأکید می‌ورزد.
در این بیانیه 6 نکته‌ای که پس از دیدارهائی با زنان مسلمان فرانسوی بسیار فعال در زندگی محله‌ها و جامعه مدنی فرانسه تدوین شده، به سوره ای از قرآن اشاره می شود که می گوید: «زنان همان حقی را بر مردان دارند که مردان بر آنها» ونیز سخنان پیامبر اسلام که گفت: «زنان و مردان از یک جنس‌اند.»

 "شورای مسلمانان فرانسه" که مخاطب نهادهای دولتی در این کشور است و بر کار 2500 محل نیایش و مسجد در فرانسه نظارت می کند و شماری هم نمایندگی آن را از مسلمانان آنهم در کشوری که بزرگترین جامعه مسلمان را داراست زیر پرسش می برند، می خواهد بدین ترتیب دیالوگی میان خود و جوانان و زنان و کسانی که به اسلام گرویده‌اند برقرارکند.

" شورای مسلمانان فرانسه"، می‌گوید که بدبختانه در شماری از موارد، اصل برابری و انصاف که در اسلام وجود دارد توسط مردان رعایت نمی شود و آنها دیدگاه خود را به زنان تحمیل می کنند. بنابراین باید به کار آموزش و آگاه سازی ادامه داد تا زنان زیردست به شمار نیایند و مورد تبعیض قرار نگیرند.

" شورای مسلمانان فرانسه" می افزاید که زنان مسلمان می بایستی بدون هیچ گونه محدودیت و سنگ‌اندازی، از یک نقش اساسی در جامعه برخوردار شوند. آنها همچنین باید بتوانند در صورت توانائی‌های یکسان، دستمزد برابر مردان بگیرند.

از لیلا فولادوند، جامعه شناس و پژوهشگر درمسائل زنان پرسیدم چه چیزی انتشار این بیانیه را امروز توجیه می‌کند در حالی که همه روزه داعش‌ها و شماری از مردان در سراسر جهان، بی‌پروا حقوق زنان را پایمال می‌کنند و در همه جا قیم آنها شده‌اند؟

لیلا فولادوند پس از پرداختن به گمگشتگی‌های هویتی، به این اشاره می کند که یک چنین بیانیه‌هائی می تواند برای شماری از خانواده‌ها مفید باشد، همچنان که ابتکارهای شخصی هم نزد جوانان سودمند واقع شده و کم کم برد بیشتری یافته است.
او همچنین در مورد روز زن می گوید: برگزاری این روز مهم است چرا که مسائل حل نشده زنان را مطرح می کند. اما امیدوار است که روزی فرا برسد که دیگر نیازی به روز زن وجود نداشته باشد و افراد بتوانند فراسوی اختلافات جنسی، هویتی و دینی، به آزادی زندگی کنند.

مشروح گفتگو با لیلا فولادوند را در فایل صوتی گوش کنید.

گفتگو با لیلا فولادوند

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید