اول ماه مه

روز جهانی کارگر و شرایط زنان کارگر درایران

کارگران در ایران، همچون تمامی کارگران جهان روز اول ماه مه را گرامی می دارند و به رغم تمامی محدودیتهای اعمال شده بر تشکلهای کارگری، به هرشکل ممکن، در اعتراض به شرایط حاکم، برای دستیابی به حقوق اولیه خود فریاد می زنند.

تبلیغ بازرگانی

 اول ماه مه، روز جهانی کارگر است. این روز یادآور مبارزات کارگران در سراسر جهان جهت دستیابی به حقوق اولیه شان است. در ایران نیز، کارگران همراه با کارگران جهان این روز را گرامی می دارند و هر ساله در چنین روزی، به رغم محدودیتهای اعمال شده بر اتحادیه ها و تشکلهای کارگری، کارگران به هر طریقی در اعتراض به شرایط حاکم، برای بدست آوردن حقوق خود فریاد برمی آورند. 

زنان کارگر نیز همچون مردان درعرصه های گوناگون فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به تلاش می پردازند. زنان بدلیل قوانین تبعیض آمیز، وجود تبعیض های آشکار و مخفی، وجود تفکر جنسیتی، نابرابری شغلی میان زنان و مردان، امنیت شغلی خود را در خطر می بینند. این در حالیست که زنان بخش عمده ای از نیروی کار کشور را تشکیل می دهند. 

مطابق آمار رسمی، زنان کارگر اصلی ترین قربانیان بیکاری و اخراج به شمار می روند. بسیاری ازآنان به دلایل گوناگون همچون دستمزد پائین، خشونت، نبود شرایط مناسب در محیط کار و مشکلاتی از این دست، گاه مجبور می شوند کار خود را رها کنندو در چنین شرایطی مشمول هیچگونه قانون حمایتی نمی شوند. 

گفتگو با کاظم کردوانی 30.04.2011

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید