دسترسی به محتوای اصلی
افغانستان

روز جهانی کارگر و صدها هزار بیکار افغان

۶ دقیقه

بيش از يکهزار تن طى دو راهپیمایی در کابل، ضمن تجلیل از روز جهانی کارگر، خواهان کار و پرداخت خسارت به خانواده های آن کارگرانى شدند که در جریان کار، زندگی شان را از دست داده اند.

تبلیغ بازرگانی

به مناسبت روز جهانی کارگر، خیابانی به نام کارگر در شهر کابل برای تجلیل از کارگران افغانستان نامگذاری شد.

کارگران افغانستان امیدوارند که دولت آینده این کشور به مطالبات آنان پاسخ داده و آنها بتوانند به حقوق از دست رفته خود برسند.

همچنین در شرایط کنونی، افغانستان به دلیل بیکاری جوانان، با معضل مهاجرت کسانی روبه روست که در جست وجوی کار به کشورهای دیگر می روند.

نیک محمد کابلی، روزنامه نگار در افغانستان، به مناسبت روز جهانی کار، درباره وضعیت کارگران در افغانستان به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه توضیحاتی ارائه می دهد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.