فرانسه

روز پر دردسر در فرانسه: تظاهرات و اعتراض به اصلاح قانون کار

THOMAS SAMSON / AFP

برای اعتراض به اصلاح قانون کار که "پس رفت" تاریخی خوانده شده، شماری از کارمندان، دانشجویان و دانش آموزان دبیرستانی در سراسر فرانسه دست به تظاهرات زدند.

تبلیغ بازرگانی

شمار دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویانی که امروز به تظاهر کنندگان دیگر در میدان "ناسیون" پاریس پیوستند، 1500 تن اعلام شده است. در مجموع از 2500 دبیرستانی که در فرانسه وجود دارد، 90 دبیرستان کارشان مختل شده بود. گفتنی است که دبیرستانی ها بعد از ظهر چهارشنبه کلاس ندارند.

شمار تظاهر کنندگان در پاریس بین 4000 و 5000 تن اعلام شد و برای نخستین بار هم سازمان دهندگان و هم پلیس به شکل یکسان به این رقم رسیدند .

امروزهمچنین به دلیل اعتصاب در وسیله های رفت و آمد در منطقه "ایل دو فرانس" که پاریس مرکزش است، از شمار قطارها بسیار کاسته شده بود. در حالی که در خطوط مترو و اتوبوس چندان آشفتگی به چشم نمی خورد.

این اعتصاب ها که به منظور دفاع از دست آوردهای رانندگان قطار ها انجام می گرفت هم زمان بود با شماری اعتصاب در ادارات مختلف و تظاهرات دانشجویان در اعتراض به طرح قانونی اصلاحات قانون کار فرانسه که وزیر تازه کار ارائه اش کرده است.

گر چه سندیکاها برای شبکه مترو و اتوبوسرانی هم فراخوان اعتصاب داده بودند، از این فراخوان چندان پیروی نشد.

گفتنی است که "فرانسوآ هولاند"، رئیس جمهوری فرانسه به دلیل گرفتن تصمیماتی از سال 2014 بدین سو که لیبرال و امنیتی توصیف شد، در جبهه خود، یعنی جناح چپ فرانسه، هم با اعتراضاتی روبرو شده است. با اعتراضات امروز گفته می شد که برنامه احتمالی کاندیداتوری دوباره وی در سال 2017 می تواند با دشواری روبرو شود.
فرانسوآهولاند اصلاح قانون کار را یکی از راههای مبارزه با بیکاری و کاستن از شمار بیکاران می داند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید