روسیه آمریکا را به باجگیری بر سر سوریه متهم کرد

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجۀ روسیه
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجۀ روسیه

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجۀ روسیه، امروز آمریکا را متهم کرد که با عمال فشار علیه روسیه قصد دارد که این کشور را به پشتیبانی از تصویب قطعنامه ای شدیدالحن علیه رژیم بشار اسد در شورای امنیت سازمان ملل وادار کند. وزیر امور خارجۀ روسیه همچنین کشورهای غربی را متهم کرد که به دلیل تمایل افراطی شان به تغییر رژیم در سوریه قدرت تشخیص و واقع بینی خود را از دست داده اند.

تبلیغ بازرگانی

سرگئی لاوروف که این سخنان را در مصاحبه ای تلویزیونی در روسیه ایراد کرده همچنین گفته است که مقامات آمریکا تأکید می کنند که اگر روسیه قطعنامۀ شورای امنیت علیه رژیم سوریه را بر اساس فصل هفت منشور سازمان ملل نپذیرد، دولت واشنگتن هر نوع همکاری با سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی را متوقف می کند.

تصویب قطعنامه شورای امنیت بر اساس فصل هفت منشور سازمان ملل به کارگیری زور علیه رژیم بشار اسد را مجاز اعلام می دارد. سرگئی لاوروف در ادامه رویکرد قدرت های غربی از جمله آمریکا را که خواستار تصویب قطعنامه بر اساس فصل هفت منشور سازمان ملل علیه بشار اسد شده اند متکبرانه توصیف کرده است. وزیر امور خارجۀ روسیه سپس گفته است که آمریکا، فرانسه و انگلستان هر نوع واقع بینی را به دلیل دنبال کردن هدف ایدئولوژیک تغییر رژیم در سوریه از دست داده اند و دائماً می گویند که بشار الاسد باید برود.
سرگئی لاوروف در ادامه افزوده است که قدرت های غربی حاضر نیستند به اشتباه شان در قبال سوریه اعتراف کنند، چنانکه همین اشتباه را با حمله به عراق و لیبی تکرار کردند و این دو کشور را دچار ناامنی و آشوبی مزمن ساختند.
به گفتۀ وزیر امور خارجۀ روسیه، تنها چیزی که برای قدرت های غربی مهم است اثبات برتری شان است. وزیر امور خارجۀ روسیه در ادامه افزوده است که سقوط بشار اسد در سوریه به معنای پایان جدایی دین از دولت در این کشور است و اینکه حدود پنجاه تا هفتاد درصد شورشیان مسلح سوریه را، به ادعای لاوروف، اسلامگرایان افراطی تشکیل می دهند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید