روسیه

روسیه اتهامات سازمان یافتگی استفاده از مواد نیروز زا را رد کرد

Un athlète sur une piste de Stavropol, en Russie.
Un athlète sur une piste de Stavropol, en Russie. REUTERS/Eduard Korniyenko

در پی انتشار گزارش "آژانس بین المللی مبارزه با دامپینگ" که روسیه، دولت این کشور و ورزشکارانش را به سازمان دهی "دامپینگ" (استفاده از مواد نیروزای غیرقانونی درمسابقات ورزشی) کرده بود، "دیمیتری پسکوف"، سخنگوی کاخ کرملین، امروز این اتهامات را بی پایه خواند و گفت یک چنین اتهاماتی نیاز به اثبات دارند.

تبلیغ بازرگانی

او در برابر این جمله که "فرهنگ تقلب در ریشه های ورزش روسیه ریشه دوانده"، گفت : "جستجو درباره ریشه این ماجرا، مشکل روسیه نیست".
در بیانیه ای که شب گذشته منتشر شد، فدراسیون دو میدانی روسیه می گوید آماده است اسناد فدرال را، که شامل برنامه مبارزه با "دامپینگ" و مراحل پیاده کردن آن نیز می شود، در اختیار "فدراسیون بین المللی دو میدانی" بگذارد.
با این وجود، رئیس این فدراسیون، " وادیم زلییچ ناک"، بی درنگ با یکی از توصیه های "آژانس بین المللی مبارزه با دامپینگ" مخالفت کرد که از روسیه می خواهد هیچ ورزشکاری را به مسابقات نفرستد...

فدراسیون بین المللی "دو و میدانی" به روسیه تا پایان هفته مهلت داده که به اتهامات "آژانس" در مورد "دامپینگ" همه جانبه پاسخ دهد.

وزیر ورزش روسیه از سوی خود قول داد که نتیجه گیری ها ی گزارش "آژانس بین المللی مبارزه با دامپینگ" را مورد مطالعه قرار دهد. او می افزاید که برای ایجاد اصلاحات در ورزش روسیه منتظر این گزارش نشده است.

البته شماری از ورزشکارانی که ممکن است از بازیهای المپیک سال 2016 محروم شوند به روسیه محدود نمی شود و کنیا، یکی از مهمترین کشورهای دارای قهرمانان دو میدانی، هم زیر ذره بین "آژانس بین المللی مبارزه با دامپینگ" قرار گرفته است.

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید