اروپا و روسیه از کاهش جدید تعهد ایران به برجام ابراز نگرانی کردند

دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه
دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه Sputnik/ Grigoriy Sisoev

کمیسیون اروپا در واکنش به گام جدید تهران برای خروج از برجام اعلام کرد که از حفظ این توافق بیش از پیش دشوار به نظر می رسد. درواکنشی جداگانه روسیه نسبت به گام چهارم خروج تدریجی حکومت ایران از برجام ابراز نگرانی کرد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، با اظهار این مطلب افزود که تصمیم تهران دورنمای خوبی را تصویر نمی کند، هر چند به گفتۀ او، روسیه در عین حال نگرانی های ایران را از نتایج تحریم های آمریکا می فهمد.

تبلیغ بازرگانی

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز سه شنبه چهاردهم آبان ماه اعلام کرد که دستور داده که از فردا چهارشنبه پانزدهم آبان ماه چهارمین گام خروج تدریجی از برجام در تأسیسات زیرزمینی فردو برداشته شود.

حسن روحانی گفت که به موجب این تصمیم از فردا تزریق گاز به ١۰۴۴ سانتریفیوژ فعال در تأسیسات فردو آغاز خواهد شد، هر چند، به گفتۀ او، کلیه فعالیت ها اتمی ایران همچنان تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت خواهد گرفت و تهران "به تمام مذاکرات پشت پردۀ خود با برخی کشورها برای حل و فصل این مسئله ادامه خواهد داد.".

حسن روحانی بار دیگر تصریح کرد که کلیه این اقدام ها از سوی ایران قابل بازگشت هستند و این امر به بازگشت کشورهای امضاء کنندۀ برجام به ویژه کشورهای غربی به تعهدات خود نسبت به این توافقنامه بستگی دارد.

حسن روحانی سپس گفت که راه حل مسئله، لغو تحریم های آمریکا است به طوری که ایران بتواند نفت خود را بفروشد و به پول آن نیز از طریق بانک ها دسترسی بیابد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید