روسیه

روسیه اعلام کرد قصد دارد امضایش را از پیمان تشکیل دادگاه جنائی بین‌المللی پس بگیرد

DR

دولت آمریکا در حالیکه "تجاوز به حقوق بین المللی" توسط روسیه را در جنگ های سوریه "غیر قابل بخشش" نامید، در عین حال اتهامات مربوط به جنایات جنگی احتمالی در افغانستان را توسط سربازان آمریکائی مردود توصیف کرد.

تبلیغ بازرگانی

تصمیم جدید روسیه مبنی براین که امضای خود را از پیمان رم -که بنیان گذار دادگاه جنائی بین المللی است - حذف خواهد کرد مورد انتقاد آمریکا قرار گرفت. این در حالی است که نه تنها آمریکا سال هاست که امضای خود را پس گرفته است، بلکه حتی برخی اقدامات این دادگاه را که علیه این کشور است برنمی تابد.

در همین هفته جاری، یک تحقیق مقدماتی قضائی از سوی دادگاه جنائی بین المللی، آمریکا را متهم می کند که در سال های ۲۰۰۰ در جنگ افغانستان، برخی از نیرو های نظامی و نیز جاسوسانش دست به اقداماتی زده اند که محتملاً می توانند در زمره "جنایت جنگی" به حساب آیند. اخبار مربوط به اتهامات آمریکا در افغانستان این هفته توسط دادستان این دادگاه، "فتو بن سودا" برملا گردید.

باید یادآوری کرد که آمریکا و روسیه در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ پیمان نامه رم را که بنیانگذاری دادگاه بین المللی لاهه را اعلام میکرد امضاء کردند.

در سال ۲۰۰۲ امریکا امضای خود را از این پیمان خارج کرد و سپس روسیه نیز در هفته ای که گذشت به اقدامی مشابه اقدام کرد. روسیه پس گرفتن امضای خود را پس از خروج سه کشور آفریقای جنوبی، بروندی و گامبی از عضویت این دادگاه که اخیراً انجام گرفت، تحقق بخشید.

باید گفت که آمریکا خروج سه کشور آفریقائی از دادگاه لاهه را نیز مورد انتقاد قرار داده بود. تاکنون آمریکا با وجود پس گرفتن امضایش از پیمان رم، احکام این دادگاه در برملا کردن جنایات جنگی و قتل عام ها را مورد حمایت قرار داده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید