گفتگو - روسیه/ سوریه

روسیه با ٢٢ میلیون مسلمان سنی در کشورش، نمی‌تواند در سوریه جنگی طولانی را تحمل کند - گفتگو با امیر طاهری

امیر طاهری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه
امیر طاهری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه

بمناسبت مذاکرات میان رئیس پارلمان اتحادیه اروپا با مقامات ایران که بنظر می رسد محور اصلی آن نقش ایران در سوریه بوده است، گفتگوئی داریم با امیر طاهری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که به بررسی مواضع و نقش ایران در سوریه می‌پردازد.

تبلیغ بازرگانی

 وی اظهار عقیده می‌کند که در حال حاضر، خطرات ناشی از ادامه حضور نیروهای تروریستی در منطقه، کشورهای آمریکا، روسیه، ایران و اعراب را متقاعد کرده است که وضع سوریه به شکل کنونی نمی‌تواند ادامه پیدا کند.

گفتگو با امیر طاهری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید