ایران

روسیه بزودی بارگذاری سوخت نیروگاه بوشهر را آغاز میکند

ISNA

نیروگاه بوشهر نخستین نیروگاه آب سبک ایران است که با مشارکت روسیه ساخته شده است. زمان دقیق راه اندازی کامل این نیروگاه مشخص نشده است اما به گفتۀ علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیمۀ دوم شهریور ماه برای راه اندازی کامل نیروگاه بوشهر پیش بینی شده است.

تبلیغ بازرگانی

بنا بر اعلام مقامات روسیه، نیروگاه اتمی بوشهر روز بیست و یکم اوت سوخت گذاری می شود. به گفتۀ سخنگوی سازمان انرژی اتمی روسیه، راکتورهای اتمی این نیروگاه روز بیست و یکم اوت با جاگذاری نخستین سوخت آمادۀ راه اندازی می شوند و پس از آن این نیروگاه می تواند به عنوان یک نیروگاه اتمی شروع بکار کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه در مراسم سوخت گذاری این نیروگاه حاضر خواهد بود.

با این سوخت گذاری نیروگاه بوشهر آمادگی نسبی را برای راه اندازی دارد اما صد و شصت و پنج بستۀ سوختی این نیروگاه باید مدت هشت روز در استخر آب سبک این راکتور قرار گیرد تا برای جاگذاری در قلب راکتور بوشهر بمنظور راه اندازی کامل این نیروگاه آماده شود.

نیروگاه بوشهر نخستین نیروگاه آب سبک ایران است که با مشارکت روسیه ساخته شده است. زمان دقیق راه اندازی کامل این نیروگاه مشخص نشده است اما به گفتۀ علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیمۀ دوم شهریور ماه برای راه اندازی کامل نیروگاه بوشهر پیش بینی شده است.

آمریکا از روسیه خواسته بود راه اندازی این نیروگاه را به تعویق بیاندازد اما نخست وزیر روسیه قول همکاریهای همه جانبۀ کشورش را برای راه اندازی کامل نیروگاه بوشهر تا پایان تابستان امسال به ایران داده بود.

خبرگزاری "نووستی" که خبر سوخت گذاری نیروگاه بوشهر را منتشر کرد، می افزاید این راه اندازی، تحریم های اعمال شده علیه ایران توسط قطعنامۀ های شورای امنیت را لغو نخواهد کرد چرا که این نیروگاه به زمان پیش از صدور قطعنامه مربوط می شود.

ایران و روسیه در سال هزار و نهصد و نود و چهار قراردادی را برای راه اندازی این نیروگاه به امضا رساندند. تاسیس این نیروگاه در سال هزار و نهصد و هفتاد و پنج و طی قراردادی با شرکت های آلمانی آغاز شد اما پس از انقلاب و شروع تحریم های آمریکا علیه ایران، این شرکت ها از ادامۀ کار برای تاسیس این نیروگاه با ایران خودداری کردند.

طبق قرارداد موجود میان ایران و روسیه، کار ساخت و راه اندازی این نیروگاه در سال هزار و نهصد و نود و نه می بایست به پایان می رسید اما به دلیل تحریم ها علیه ایران راه اندازی این نیروگاه تاکنون میسر نشده بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید