ایران

روند حذف صفر از واحد پول ملی ایران امسال آغاز می شود

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امروز (سه شنبه) گفت فرآیند حذف صفر از واحد پول کشور در یک دورۀ دوساله یا بیشتر انجام خواهد شد.

تبلیغ بازرگانی

رئیس کل بانک مرکزی افزود در زمان اجرای این روند ممکن است از پول جدید و قدیم به طور همزمان استفاده شود اما هیچ نگرانی در خصوص کاهش یا افزایش ارزش پول وجود نخواهد داشت.

محمود بهمنی که برای شرکت در نشست سالانۀ بانک جهانی به خارج از کشور سفر کرده بود گفت در حاشیۀ این نشست در جلسه ای با چند کشور که تجربۀ حذف صفر از پول های ملی خود را داشتند رایزنی هائی به عمل آمده است.

رئیس کل بانک مرکزی در روز یکشنبه نیز در گفتگوئی با رسانه ها این مسأله را مطرح ساخته و گفته بود برخی چنین تصور می کنند که حذف صفرهای پول ملی کشور سبب کاهش ارزش ریال می شود، در حالی که نه تنها چنین نیست بلکه این امر سبب کاهش تورم نیز می شود.

محمود بهمنی که در روز یکشنبه از حذف چهار سفر سخن گفته بود امروز از حذف سه یا چهار صفر سخن گفت.

رئیس کل بانک مرکزی در روز یکشنبه در بر شمردن مزایای این برنامه به عنوان نمونه بر این نکته انگشت گذاشته بود که با تحقق این برنامه و حذف صفرها از پول ملی، یک ریال جدید برابر یک دلار (آمریکا) خواهد بود.

اندیشۀ حذف صفرهائی از واحد پول ایران که در حدود چهار سال پیش به این سو در این کشور مطرح بوده است. به باور برخی از تحلیلگران اقتصادی، رهبران با درس گرفتن از پیامدهای ٢٠ سال تورم در این کشور به این فکر افتاده اند.

در گفتگوئی با جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در فرانسه، مزایا و منافع این اقدام را در میان نهاده ایم.

گفتگوئی با جمشید اسدی

جمشید اسدی بر این باور است که با ادامۀ تحریم های اقتصادی علیه ایران و فقدان سرمایه گذاری ها در این کشور این اقدام یعنی حذف صفر از واحد پول مانند تعویض لباس یک نفر برای مداوای حساسیت یا آلرژی او نسبت به مثلاً گردۀ گیاهان است.

به نظر این کارشناس مسائل اقتصادی، تنها فایدۀ عملی و ملموس این کار تسهیل محاسبات پولی به ویژه در زندگی روزمرۀ مردم است اما حذف صفر پیامدهای مهمی چون کاهش تورم را به هیچ وجه در پی نخواهد داشت.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید