فرانسه/بحران توزیع مواد سوختی

رویاروئی "ث.ژ.ت" با دولت و گسترش بحران توزیع مواد سوختی در فرانسه- گفتگو با آزاده کیان

آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس
آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس

رویاروئی میان کنفدراسیون عمومی کار فرانسه موسوم به "ث.ژ.ت" با دولت فرانسه به دنبال اعتراض های سراسری به لایحه تغییر قوانین کار موجب مختل شدن نظام توزیع فرآورده های نفتی در این کشور شده است. پمپ بنزین ها در سراسر کشور فرانسه به حالت نیمه تعطیل در آمده و در همه جا صف های طولانی خود روها در برابر جایگاه های توزیع بنزین و گازوئیل مشاهده میشود. آزاده کیان استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس میگوید که در این رویارویی با دولت مانوئل والس، "ث.ژ.ت" تنها نیست. بلکه در باره مقابله با تغییر قانون کار در فرانسه بین بسیاری از سندیکاهای کارگری و کارمندی این کشور اتحاد وجود دارد.

تبلیغ بازرگانی

کنفدراسیون عمومی کار فرانسه موسوم به "ث.ژ.ت" مواضعی بسیار نزیک با حزب کمونیست فرانسه دارد. با وجودیکه فقط چند درصد از کارگران و کارکنان فرانسه در این سندیکا عضویت دارند، این سندیکای چپ فرانسه عملاً توانسته با ادامه و تشدید اعتصاب، تولید اکثریت پالایشگاه های فرانسه را متوقف کرده و با حضور در انبارهای ذخایر فرآورده های نفتی، توزیع مواد سوختی در فرانسه را مختل کند.

سندیکای "ث.ژ.ت" فرانسه چه قدرتی دارد که در رویارویی با دولت، توانسته نظام توزیع مواد سوختی در فرانسه را عملاً فلج بکند؟

آزاده کیان استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس میگوید هرچند سندیکای فرانسه از نظر تعداد اعضا نسب به بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی ضعیف هستند، اما نباید فراموش کرد که "ث.ژ.ت" در بخش های بسیار مهم و استراتژیک فرانسه نفوذ بسیار زیادی دارد.

او میگوید که "ث.ژ.ت" در بخش تولید و توزیع فرآورده های نفتی، پالایشگاه ها، صنایع حمل و نقل، صنایع بارگیری و در همه بخش هایی که در چهارچوب صادرات و اردات کالا از اهمیت به سزایی برخوردارند، نفوذ بسیار تأثیر گذار دارد.
در نتیجه و به لحاظ همین نقش، هنگامیکه کارگران و کارکنان عضو "ث.ژ.ت" تصمیم می گیرند تا در مخالفت با تغییر قوانین کار فرانسه تولید پالایشگاه های این کشور را متوقف کنند، این بحران به وجود می آید.

آزاده کیان میگوید بر خلاف آنچه گفته می شود، در این رویارویی با دولت مانوئل والس در باره تغییرقانون کار فرانسه، "ث.ژ.ت" تنها نیست. تمامی سندیکاهایی که مخالف تغییرقانون کار فرانسه هستند، در این رویارویی با هم متحد شده اند. او اعتقاد دارد که در این راستا، دولت فرانسه راهبرد خوبی را برای تغییر در قانون کار فرانسه انتخاب نکرده است. به جای اینکه دولت با بحث و گفتگو بتواند در جهت رسیدن به یک اجماع پیش رود و نقطه نظرهای سندیکاهای کارگری و کارمندی فرانسه را در لایحه تغییر قانون کار لحاظ کند، با تأکید بر راهبردهای دولت، موجب رادیکالیزه شدن بیشتر این موضوع شد و بروز بحران شده است....

برای شنیدن کامل این گفتگو، بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید