جهان،اروپا،فرانسه

رویارویی پلیس پاریس با تظاهرکنندگان در چهل و پنجمین شنبه تظاهرات جلیقه زردها

تظاهرات جنبش جلیقه زردها و معترضین به برنامه دولت برای اصلاح قوانین بازنشستگی در فرانسه روز شنبه ۲۱ سپتامبر / ۳۰ شهریور به رویارویی پلیس پاریس با تظاهرکنندگان انجامید.
تظاهرات جنبش جلیقه زردها و معترضین به برنامه دولت برای اصلاح قوانین بازنشستگی در فرانسه روز شنبه ۲۱ سپتامبر / ۳۰ شهریور به رویارویی پلیس پاریس با تظاهرکنندگان انجامید. Zakaria ABDELKAFI / AFP

تظاهرات جنبش جلیقه زردها و معترضین به برنامه دولت برای اصلاح قوانین بازنشستگی در فرانسه روز شنبه ۲۱ سپتامبر / ۳۰ شهریور به رویارویی پلیس پاریس با تظاهرکنندگان انجامید. ۷۵۰۰ نفر از افراد پلیس و ارتش در پایتخت فرانسه برای رویارویی با آشوب و شورش بسیج شدند. از سوی دیگر، هواداران حفظ محیط زیست و معترضین به برنامه دولت برای اصلاح قوانین بازنشستگی نیز امروز دست به راهپیمایی زدند.  

تبلیغ بازرگانی

چهل و پنجمین پرده از تظاهرات جنبش جلیقه زردها روز شنبه ۲۱ سپتامبر / ۳۰ شهریور در فرانسه آغاز شد. نیروهای انتظامی از صبح و پیش از شروع راهپیمایی هواداران حفظ محیط زیست و معترضین به برنامه اصلاح قوانین بازنشستگی در پاریس تجمعات کوچک متعددی از افرادی را که خود را از جلیقه زردها معرفی میکردند، پراکنده ساختند.

بر اساس گزارش وزارت کشور تا ساعت ۸ شب در پاریس ۱۶۳ نفر بازرسی و ۱۲۰ نفر بطور موقت بازداشت شدند. به ۳٩۵ تن نیز تذکر شفاهی داده شد.

یک ﻣﺄمور پلیس که در این روز در حال خدمت نبود به عملکرد همکاران خود اعتراض میکرده است، در میان بازداشت شدگان است. او به اتهام توهین به پلیس و آشوب بازداشت شده است.

تظاهرات از میدان مادلن پاریس شروع شد و نیروهای انتظامی حدود سیصد نفر را که قصد داشتند در محل تجمع کنند، متفرق کردند.

اوضاع در حوالی شانزه لیزه متشنج بود و درگیریهایی میان پلیس و عده‌ای از تظاهرکنندگان روی داد که سطلهای زباله و میله های آهنی حائل را واژگون کرده یا به آتش کشیده بودند.

پلیس از گاز اشک ‌آور و فلش بال برای متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده کرد.

شعارهایی ضد پلیس و ضد سرمایه داری نیز شنیده شد .

از سوی دیگر، هواداران حفظ محیط زیست و هزاران تن از معترضین به برنامه دولت برای اصلاح قوانین بازنشستگی نیز در همین روز در فرانسه دست به تظاهرات زدند.

هواداران جنبش جلیقه زردها، حفظ محیط زیست و معترضین به برنامه دولت برای اصلاح قوانین بازنشستگی در پاریس و دیگر شهرها از جمله لیون، استراسبورگ، رن، لیل، تولوز و بوردو راهپیمایی کردند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید