ایران

رویکرد ایمنی مسئولان نسبت به راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر

رویکرد ایمنی در باره نیروگاه اتمی بوشهر در متن توجه مسئولان جمهوری اسلامی قرارگرفته است. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، درباره مسائل ایمنی مربوط به این نیروگاه گفت که "هیچ گام و اقدامی انجام نخواهیم داد، مگر آنکه پیش از آن متخصصان ایمنی ایران، روسیه و آژانس بین المللی انرژی اتمی اطمینان های لازم را در رابطه با ایمنی نیروگاه بوشهر اعلام دارند". 

تبلیغ بازرگانی

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز(شنبه) در یک نشست مشترک خبری با همتای اروگوئه ای خود خبر شرکت روس اتم، مبنی بر سوخت گذاری مجدد در نیروگاه اتمی بوشهر را تأیید نمود.
علی اکبر صالحی در باره مسائل ایمنی مربوط به این نیروگاه گفت که" هیچ گام و اقدامی انجام نخواهیم داد، مگر آنکه پیش از آن متخصصان ایمنی ایران، روسیه و آژانس بین المللی انرژی اتمی اطمینان های لازم را در رابطه با ایمنی نیروگاه بوشهر اعلام دارند".
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در باره مشکل بوجود آمده قبلی در نیروگاه بوشهر، اظهار داشت که این مشکل، یک مشکل فنی بوده و اکنون حل شده است. وی افزود که در آن هنگام، جمهوری اسلامی بدلیل حصول اطمینان کامل تصمیم گرفت تا سوخت از قلب رآکتور خارج شود و این تصمیم، راه اندازی نیروگاه را به مدت دو ماه به تأخیر انداخت.

در باره این موضوع گفتگویی انجام داده ایم با منصور نراقی کارشناس راکتور های اتمی مقیم کشور آلمان.

09/04/2011منصور نراقی

از وی میپرسیم که چه موارد و رویدادهایی موجب شده اند تا رویکرد ایمنی در باره نیروگاه اتمی بوشهر در متن توجه مسئولان جمهوری اسلامی قرار گیرند؟
منصور نراقی اعتقاد دارد که پس از حوادث مربوط به راکتورهای اتمی فوکوشیما در ژاپن، نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهای جهان، توجه به رویکرد ایمنی راکتورهای اتمی در حال سرویس و یا در حال راه اندازی، بیش از پیش مطرح شده است.
وی در مورد نیروگاه بوشهر اظهار میدارد که ساختمان این راکتور نسبتاً قدیمی است و به 35 سال پیش بر میگردد. از سوی دیگر وی اعتقاد دارد که ناهمخوانی دو تکنولوژی مختلف در طرح ساختمان این راکتور میتواند منبع مشکلات ایمنی بیشتری باشد. منصور نراقی در مورد راکتورهای اتمی روسی میگوید که تکنولوژی آن قدیمی شده و مربوط به قرن گذشته است. وی در این رابطه به مسئولان سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی توصیه میکند که در باره ایمنی نیروگاه بوشهر تنها به تأیید روسیه بسنده نکرده و پس از تأیید کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی در باره ایمنی صد درصد تأسیسات مستقر در بوشهر، نسبت به راه اندازی آن اقدام نمایند...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید