دسترسی به محتوای اصلی

رویکرد ترامپ گزینۀ جنگ با ایران را تقویت می‌کند؟

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و عمران خان نخست وزیر پاکستان در کاخ سفید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و عمران خان نخست وزیر پاکستان در کاخ سفید. © REUTERS/Jonathan Ernst
متن توسط : ناصر اعتمادی
2 دقیقه

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز دوشنبه بیست و دوم ژوئیه گفت که از نظر او مذاکره با ایران بیش از پیش به امری دشوار بدل شده است. رئیس جمهوری آمریکا که این سخن را در جریان ملاقاتش با نخست وزیر پاکستان در کاخ سفید ایراد می کرد، اظهار داشت : "رسیدن به توافق با ایران برای او دشوارتر شده، زیرا، رفتار حکومت ایران بسیار بد است."

تبلیغ بازرگانی

رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا رویکرد آمریکا در قبال ایران به جنگ نزدیکتر است یا به گفتگو، تصریح کرد : "دو احتمال به سهولت امکانپذیر است و او هیچ مشکلی با اتخاذ این دو گزینه ندارد." دونالد ترامپ سپس هشدار داد : "ما برای بدترین گزینۀ ممکن آماده هستیم."

گزینه های رئیس جمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش رو به تنگنا گذاشته به ویژه اینکه راهبرد رئیس جمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران بسیار مبهم است. این رویکرد که به اعمال "فشار حداکثری" یا اعمال شدیدترین تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران خلاصه می شود در بستر تنش های فزاینده میان تهران و واشنگتن می تواند به سرعت به درگیری و جنگ نظامی تبدیل شود.

اگر چه رئیس جمهوری آمریکا بارها بر تمایل خود برای انجام گفتگو و مصالحه با تهران تأکید کرده، اما، خودداری رژیم اسلامی ایران از انجام هر گونه مذاکره در شرایط فشار و تحریم های حداکثری عملاً انجام هر گونه گفتگو میان ایران و آمریکا را ناممکن ساخته است.

این بن بست نتیجۀ اقدام های دو طرف است : از یک طرف نتیجۀ خروج یکجانبۀ آمریکا از برجام و همزمان تشدید تحریم های بی سابقۀ  این کشور علیه تهران و از طرف دیگر حاصل اقدام های حکومت اسلامی ایران به ویژه در خلیج فارس است که نهایتاً راه را بر هر گونه مصالحه نه فقط با آمریکا، بلکه حتا با اروپا می بندد.

به گمان کارشناسان اقدام های بحران زای تهران در خلیج فارس در جهت گشودن راه تنفسی است که به دلیل شدیدترین تحریم های نفتی آمریکا روز به روز برای رژیم اسلامی ایران تنگ تر شده است. در مقابل، دولت آمریکا به جای کم کردن فشار تحریم های نفتی، تدابیر تنبیهی سختی علیه یک شرکت چینی اتخاذ کرده که با نادیده گرفتن تحریم های واشنگتن از ایران نفت خریداری کرده است. در این حال، دولت آمریکا معافیت های واردات نفت از ایران را برای غالب کشورهای خریدار لغو کرده است. نتیجه اینکه به گمان کارشناسان فشارهای آمریکا رژیم اسلامی ایران را ترغیب نموده که بیش از گذشته به عنوان "دولتی یاغی" در منطقه و خارج از آن عمل کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.