افغانستان

رویکرد محتاطانۀ ژنرال پترائوس به سپردن امنیت به نیروهای افغان در سال ٢٠١٤

Getty Images/Brendan Smialowski

ژنرال پترائوس درپاسخ  به پرسشی درمورد میزان احتمال سپردن امنیت به افغان ها در سال ٢٠١٤ گفت اگر با اطمینان و قاطعیت دراین مورد سخن گفته و به پرسش ها پاسخ دهد و جای هیچ شک و تردیدی را باقی نگذارد، آدم صمیمی و صادقی نبوده است.

تبلیغ بازرگانی

ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده نیروهای خارجی مستقر درافغانستان، براین باور است که چشم انداز سپردن مسئولیت به نیروهای ارتش و پلیس افغانستان در سال ٢٠١٤ چشم اندازی "معقول" است اما باید محتاط بود و "هیچ چیز را قطعی" تلقی نکرد.
ژنرال پترائوس در مصاحبه ای با شبکۀ تلویزیونی "ای.بی.سی" آمریکا گفت نه او و نه هیچ فرمانده نظامی دیگری نمی تواند بگوید که مطمئناً چنین خواهد شد. ژترال آمریکائی افزود تاریخ تعیین شده برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان و سپردن مسئولیت تأمین امنیت به نیروهای افغان تاریخ معقول و خردمندانه ای است و او و همکارانش از هیچ تلاشی برای تحقق این هدف کوتاهی نخواهند کرد.
ژنرال پترائوس گفت اگر با اطمینان و قاطعیت در این مورد سخن گفته و به پرسش ها پاسخ دهد و جای هیچ شک و تردیدی را باقی نگذارد، آدم صمیمی و صادقی نبوده است.
خبرگزاری فرانسه پس از نقل سخنان ژنرال پترائوس در این مصاحبۀ تلویزیونی یادآوری می کند که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز در روز جمعۀ گذشته در دومین سفر غیر مترقبه و اعلام نشدۀ خود به افغانستان، به سربازان آمریکائی هشدار داد که روزهای دشواری در افغانستان در پیش خواهند داشت.
سایت اینترنتی "مرکز دیده بانی سایت های اسلام گرایان" در آمریکا، دیروز (یکشنبه) ترجمۀ بیانیه ای را منتشر کرد که در آن طالبان سفر اخیر اوباما به افغانستان را نشانه ای از یأس و نومیدی او خوانده اند.
طالبان در واکنش به سخنان اوباما که ضمن هشدار دادن به سربازان درمورد درپیش بودن روزهای سخت، به آنان اطمینان داده بود که در مأموریت خود موفق خواهند شد از اوباما و آمریکا خواسته اند به مداخلۀ خود در افغانستان ادامه ندهند و قدرت و انرژی خود را در کشوری مصرف نکنند که هیچ کنترلی بر آن ندارند.
در بخش دیگری از بیانیۀ طالبان گفته شده است که دیدار پنهانی اوباما تنها چند ساعت به طول کشید و با کنفرانس مطبوعاتی همراه نبود و فرار او از افغانستان نیز شبانه صورت گرفت.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید