ایران/ محیط زیست

رییس سازمان حفاظت محیط زیست: جاهایی از قانون "هوای پاک" باید جنبه کیفری پیدا کند

معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست
معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ISNA

معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، در پیوند با قانون تازه "هوای پاک"، با تأکید بر این که قانون پیشین هوای پاک کمبودهای بسیاری داشت که در پی رفع آنها و افزودن موارد تازه به آن هستند افزود: «امیدواریم بتوانیم با تصویب قانون تازه ضمانت اجرایی کافی را برای اجرایی کردن قوانین مصوب بگیریم. همچنین جاهایی از این قانون باید جنبه کیفری پیدا کند».

تبلیغ بازرگانی

او می گوید، قانون پیشین در برخی جاها کاستی‌های بسیاری وجود داشت و در برخی دیگر نیازمند اختیارات بیشتر بوده اند. کاستی هائی نیز در پیوند با امکان پیاده کردن و انطباق قوانین با استانداردها و الزامات تازه وجود نداشته که در قانون تازه تلاش به جبران همه کاستی های شده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست، قانون تازه را بسیار روزآمد توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود که هرچه زودتر این لایحه در دولت تصویب شده و به مجلس ارائه شود تا شاهد هوای سالم و آسمانی آبی در کشور باشیم.

معصومه ابتکار در خصوص راه اندازی صندوق ملی محیط زیست هم گفت: در حال حاضر این صندوق راه‌اندازی شده و به جاهای خیلی خوبی خواهیم رسید. رییس سازمان حفاظت محیط زیست اما به جزئیات این قانون، جنبه های کیفری و موارد جرم اشاره ای ننمود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید