ایران / اوکراین / گفت‌وگو

رئیس کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی: اوکراین راه وابستگی را انتخاب کرد

سرلشکر بسیجی سید حسن فیروزآبادی، رئیس کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی
سرلشکر بسیجی سید حسن فیروزآبادی، رئیس کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی

  پیروزی مردم اوکراین در مبارزات ده ساله خود برای استقلال در تصمیم گیری با استقبال اروپا، آمریکا و بسیاری از مردم خاورمیانه رو به رو شد. 

تبلیغ بازرگانی

  خانم یولیا تیموشنکو، رهبرانقلاب نارنجی و حزب میهن روز شنبه در میان ده‌ها هزار تن از هوداران انقلاب دموکراتیک اوکراین از زندان شهرخارکف به میدان مرکزی پایتخت برده شد تا برای مردم اوکراین پیامی بفرستند. خانم تیموشنکو به علت پیامدهای زندان بر روی صندلی چرخدار حرکت می کرد.

در میان واکنش‌های بین المللی واکنش های محدودی نیز از ایران بر روی سامانه های خبر قرار گرفت که نشانگر ابراز نارضائی مقامات ایرانی از مسیر تحولات در اوکراین بود.
سرلشکر بسیجی سید حسن فیروزآبادی، رئیس کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در یک اظهار نظر گفته است: "آنچه دراوکراین و در کیف اتفاق افتاد، انقلاب برای فرار از استقلال به سمت وابستگی بود.

وی گفت: ما برای ملت اوکراین آرزوی خوشبختی می کنیم ولی این عبرتی است که نمی توان از ذکر آن خودداری کرد".

درباره رویدادهای اوکراین، به ویژه طی 48 ساعت گذشته که به پیروزی هزاران اعتصابی مبارز خیابانی انجامید، در یک گفت وگوی تلفنی در آغاز نظر دکتر حسین باقرزاده فعال سیاسی و حقوق بشری ایران را پرسیدم. لازم به یاد آوری است که رئیس جمهوری فراری اوکراین اکنون به اتهام مسئول "حمام خون" تحت پیگرد قرارگرفته است. دکترباقرزاده درلندن. گوش کنید:
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید