خاورمیانه

زدوخورد و شماری قربانی در اردوگاه رمادی در عراق

REUTERS/Ali al-Mashhadani

در پی زدوخوردهای تازه میان نیروهای امنیتی و مردان مسلح در "رمادی" در غرب عراق، درپی بر چیدن مهمترین اردوگاه سنی ها و اعتراض آنان، چهار تن از سنی ها کشته شدند.

تبلیغ بازرگانی

مقامات عراقی عوامل گروه القاعده را متهم به رخنه در این اردوگاه می کنند که در ماه دسامبر 2012 بر پا شد و به هنگام برچیدن آن در روز دوشنبه، از آنجا گریخته اند. در واقع به هنگام برچیدن این اردوگاه، صدها غیر نظامی ساکن آن به آرامی چادر های خود را ترک کردند اما گروههای سنی مسلح که مخالف این برچینی بودند، وارد مبارزه شدند و 10 تن از نیروهای امنیتی را کشتند.

این گروه ها مخالف دولت شیعه در قدرت؛ نخست وزیر، نوری المالکی و کسانی هستند که از نماینده سنی پارلمان، احمد الوانی، هواداری کردند که روز شنبه گذشته دستگیر شد.

طی این دستگیری برادر و 5 نگهبان او کشته شدند. در روز 22 دسامبر، نوری المالکی این اردوگاه را "سر فرماندهی القاعده" توصیف کرده بود.

سنی های عراق که در اقلیت قرار دارند می گویند که توسط دولت، که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می دهند، سرکوب می شوند و خشم آنان عامل مهمی در افزایش خشونت ها طی ماههای گذشته بوده است.

گفتنی است که در پی برچیدن اردوگاه یاد شده، 44 نماینده پارلمان استعفا کردند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید