فرانسه

رئیس جمهوری و نخست وزیر فرانسه خشونت برخی کارکنان ایرفرانس را محکوم کردند

(©Reuters)

متعاقب زد و خورد دیروز در اجلاس هیئت مدیرۀ «ایرفرانس»، که طی آن پنج تن از کادرهای این شرکت هواپیمایی زخمی شدند، فرانسوا هولاند و مانوئل والس این عمل را محکوم کرده و دادگاه «بوبینی» در حومۀ پاریس هم، برای پیگیری آن وارد عمل شده است.

تبلیغ بازرگانی

دلیل زد و خوردهای دیروز در اجلاس کمیتۀ مرکزی شرکتی که ایرفرانس جزء آن است، اعلان حذف ۲۹۰۰ شغل در ایرفرانس بود. علاوه بر پنج تن از کادرهای ای کمپانی هوائی، طی این زد و خورد، دو تن از محافظان هم زخمی شدند، که یکی از آنان چند ساعتی در بیهوشی بسر برد.

فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری فرانسه، اعمال خشونت در برابر هیئت مدیرۀ «ایرفرانس» را غیر قابل قبول تلقی کرده و گفته است که این گونه برخورد میتواند تصویر و جذابیت فرانسه و این شرکت را مخدوش سازد.  او همچنان گفته است که گفتگوی اجتماعی، یا مذاکره میان کارفرمایان و نمایندگان کارگران، چیز مهمی است و اگر این دیالوگ با خشونت قطع شود، و مخالفت ها اشکال غیر قابل قبول بخود بگیرند، می بینیم که چه نتایجی ببار می آورد و چه اثراتی بر روی تصویر و جذابیت یک کشور میتواند داشته باشد.

مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه روز سه شنبه به مرکز ایرفرانس رفت و با کادرهایی که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، ملاقات نمود. وی در این دیدارضرب و شتم کادرهای ایر فرانس را محکوم کرد و همبستگی خود را با هیئت مدیرۀ این شرکت ابراز داشت.

نخست وزیر فرانسه گفت : «هیچ چیزی این طرز برخورد را توجیه نمیکند. این کار ارازل و اوباش است. دادگاه کسانی را که به این خشونت غیر قابل توصیف دست زده اند، شناسایی خواهد کرد. خشونت در جامعۀ ما غیر قابل قبول است و باید محکوم شود و کسانیکه دست به این اعمال میزنند، باید شدیداً مجازات شوند.»

طی اجلاس روز دوشنبۀ کمیتۀ مرکزی که هدف آن اعلان برنامۀ بازبینی در ساختار شرکت و حذف ۲۹۰۰ پست بود، مدیر بخش منابع انسانی و نیز مسئول پروازهای طولانی ایرفرانس مورد حملۀ فیزیکی تظاهر کنندگان قرار گرفتند. پنج تن از کادر های رهبری و دو تن از محافظان، یعنی در کل، هفت نفر زخمی شدند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید