روزنامه های امروز فرانسه

از درگیری مهاجران در شمال فرانسه تا مرگ دو شخصیت اروپایی

منطقۀ کاله، در شمال فرانسه
منطقۀ کاله، در شمال فرانسه (DENIS CHARLET / AFP)

درگیری ها میان پناهجویان و پلیس فرانسه در شمال این کشور و مرگ دو شخصیت مهم اروپایی، هلموت اشمیت صدراعظم پیشین آلمان، و آندره گلوکسمن، فیلسوف فرانسوی، از جمله موضوع های اصلی روزنامه های امروز فرانسه هستند که در عین حال پیشنهادات دیوید کامرون، نخست وزیر انگلستان، را برای جلوگیری از خروج این کشور از اتحادیۀ اروپا از یاد نبرده اند.

تبلیغ بازرگانی

 

روزنامۀ فیگارو در شمارۀ امروزش از وخامت اوضاع پناهجویان در منطقۀ "کاله" فرانسه و درگیری های اخیر آنان با پلیس این کشور نوشته است. فیگارو افزوده است : این درگیری ها که به زخمی شدن شماری از اعضای پلیس فرانسه نیز منجر شده نگرانی ساکنان منطقۀ "کاله" را برانگیخته است به طوری که آنان از این پس خواستار مداخلۀ ارتش فرانسه برای پایان دادن به وضعیت حاضر در این منطقه هستند.
فیگارو می افزاید که شب ها بر دامنۀ درگیری ها و نگرانی های عمومی نسبت به ناامنی در "کاله" افزوده می شود. دوشنبه شب گذشته ۲۵۰ تن از پناهجویان که در پی عبور از دریای مانش و مهاجرت به انگلستان هستند با پلیس فرانسه درگیر شدند و نیروهای پلیس فرانسوی نیز در واکنش از گاز اشک آور استفاده کردند و ۲۹ تن از آنان نیز در درگیری با مهاجران زخمی شدند.
فیگارو می نویسد : پلیس فرانسه انجمن های حامی پناهجویان را به برانگیختن مهاجران علیه نیروهای انتظامی متهم می کند.
لیبراسیون صفحۀ اول و مطالب اصلی شمارۀ امروز خود را به آندره گلوکسمن، فیلسوف فرانسوی، اختصاص داده، که دیروز در سن ۷۸ سالگی در گذشت. لیبراسیون با یادآوری سرگذشت فکری و سیاسی آندره گلوکسمن از جمله نوشته است که او در آغاز مائویست بود و از گروه "چپ پرولتری" در آغاز جوانی کم کم به "محافظه کاری نوین" گرایش پیدا کرد.
لیبراسیون در مطلبی با عنوان «از مائو تا سارکوزی» از جمله نوشته است که آندره گلوکسمن که در اواخر سال های ۱۹۷۰ وارد محافل مطبوعاتی فرانسه شد از موضع چپ افراطی سوسیال-دموکراسی فرانسه را به دلیل اصلاح طلبی و ائتلاف اش با کمونیست های این کشور مورد انتقاد قرار داد. لیبراسیون می افزاید که آندره گلوکسمن پس از گسست از کمونیسم یا مائویسم برای راست یا لیبرال های فرانسه نیز غیرقابل تحمل شد، زیرا انحصار کمونیسم ستیزی را توسط احزاب راست از بین برد.
مرگ هلموت اشمیت، صدراعظم پیشین آلمان، دیگر مطلب مهم شماره های امروز روزنامه های فرانسه است. فیگارو در مطلبی هلموت اشمیت را حامی بزرگ طرح اروپای واحد و دوست فرانسه معرفی کرده است. هلموت اشمیت که دیروز دهم نوامبر در سن ۹۶ سالگی درگذشت طی سال های ۱۹۷۰ میلادی از پشتیبانان همکاری آلمان و فرانسه برای ایجاد اروپای واحد بود. برای این منظور هلموت اشمیت در همکاری با والری ژیسکاردستن، رییس جمهوری پیشین فرانسه، از معماران یورو، واحد پول اروپا، نیز به شمار می رفت.
پیشنهادات دیوید کامرون، نخست وزیر انگلستان، برای ماندن این کشور در اتحادیۀ اروپا از دیگر موضوع های مهم نشریات امروز فرانسه است. نخست وزیر انگلستان گفته است که او تنها در صورتی از ماندن کشورش در اتحادیۀ اروپا در همه پرسی آیندۀ انگلستان پشتیبانی می کند که اتحادیۀ اروپا پیشنهادات او را بپذیرد.
نخست وزیر انگلستان خواستار انعطاف نهادهای اروپایی و رقابت بیشتر میان کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا شده است. از جمله پیشنهادهای نخست وزیر انگلستان این است : تا زمانی که مهاجران در انگلستان کار نکرده اند نتوانند از حمایت های اجتماعی این کشور بهره مند شوند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید