دسترسی به محتوای اصلی
ایران/زلزله

زمین لرزه ای به قدرت ۴٫٧ ریشتر، شهرستان جویبار را لرزاند

کانون این زمین لرزه که در ساعت ٢ و ۴ دقیقه و ۴۴ ثانیۀ بامداد یکشنبه اول مهر ماه و در عمق ١۵ کیلومتری زمین ثبت شده است، در ۶ کیلومتری جویبار، ٩ کیلومتری کوهی خیل و ١٠ کیلومتری ساری در استان مازندران بوده است.
کانون این زمین لرزه که در ساعت ٢ و ۴ دقیقه و ۴۴ ثانیۀ بامداد یکشنبه اول مهر ماه و در عمق ١۵ کیلومتری زمین ثبت شده است، در ۶ کیلومتری جویبار، ٩ کیلومتری کوهی خیل و ١٠ کیلومتری ساری در استان مازندران بوده است. DR
1 دقیقه

زمین لرزه ای به قدرت ۴٫٧ ریشتر، بامداد یکشنبه اول مهرماه، شهرستان جویبار در استان مازندران را لرزاند. گزارش ها حاکی از آن است که تا کنون این زلزله خسارتی به دنبال نداشته است.

تبلیغ بازرگانی

کانون این زمین لرزه که در ساعت ٢ و ۴ دقیقه و ۴۴ ثانیۀ بامداد یکشنبه اول مهر ماه و در عمق ١۵ کیلومتری زمین ثبت شده است، در ۶ کیلومتری جویبار، ٩ کیلومتری کوهی خیل و ١٠ کیلومتری ساری در استان مازندران بوده است.

تا کنون گزارشی از خسارات احتمالی این زلزله دریافت نشده است.

بر أساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، برخی شهروندان در شهرستان جویبار استان مازندران، پس از زلزله، از خانه های خود بیرون آمده و شب را در خیابان ها به سر بردند.

دکتر علی بیت اللهی، مدیر بخش زلزله شناسی، مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در این زمینه اظهار داشته است که پس لرزه های این زلزله به سمت جنوب و رو به قطعۀ گسل خزر گرایش دارد.

وی با بیان اینکه این زمین‌لرزه در مناطق شمالی استان تهران نیز احساس شده است، افزود که بر اساس گزارش دبیرخانه کارگروه مخاطرات زلزله استان، گزارشی از خسارت‌های احتمالی دریافت نشده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.