افغانستان

زنان افغانستان و آزمایش باکره‌گی

دیدبان حقوق بشر خبر می دهد که زنان و گاه نیز دختر بچه های افغانی به زور توسط پزشگانی مورد آزمایش باکره گی قرار می گیرند که دولت به این کار واگماشته است.

تبلیغ بازرگانی

دیدبان حقوق بشر که این کار را، به دلیل عدم موافقت زنان، یک خشونت جنسی به شمار می آورد، می گوید :شرایط زنان افغان از زمان واژگونی رژیم طالبان توسط ائتلافی به رهبری آمریکا در سال 2001، بهبود بسیاری پیدا کرده است . اما جامعه به شدت محافظه کار باقی مانده و بکارت زن یک ارزش اساسی به شمار میآید. قانون نیز امکان می دهد که چنانچه ثابت شد زنی پیش از ازدواج روابط جنسی داشته است ، او را به 15 سال زندان محکوم کنند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر با 53 زن افغان اهل دوازده استان در این مورد گفتگو کرده که 48 تن آنان گفته اند پس از وارد کردن اتهام داشتن روابط جنسی پیش از ازدواج به آنان، ناچار به انجام آزمایش باکره گی شده اند.
حدود 20 نفر آنها گفته اند این آزمایش بیش از یک بار بر آنها انجام گرفته است.
یکی از زنان همچنین فاش ساخته که به هنگام معاینه، شش نفر در اتاق حضور داشته اند. این "ان جی او" می گوید یکی از این زنان تنها 13 سال داشته است. دیدبان حقوق بشر همچنین این آزمایش را فریبی بیش نمی داند چرا که به گفته سازمان بهداشت جهانی ، این گونه معاینات هیچ مبنای علمی ندارند. بنابراین این سازمان از رئیس جمهوری افغانستان، اشرف غنی، می خواهد که به این فرمان پایان دهد.

شایسته گفتن است که اشرف غنی، از زمانی که به ریاست جمهوری رسیده، یعنی یک سال ونیم پیش، مبارزه برای دفاع از حقوق زنان را یکی از اولویت های خود قرار داده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید