ایران/ حقوق بشر - گفتگو

زنان بی خانمان و فشارهای حکومت مذهبی در ایران

ایلنا، خبرگزاری کار ایران، به نقل از مسئول خدمات اجتماعی شهرداری تهران نوشته است که با آغاز فصل سرما گرماخانه‌هایی برای اسکان هزاران بی خانمان در پایتخت شروع به کار خواهد کرد و در این بین، ٢ گرم‌خانه فقط به صدها زن بی‌خانمان اختصاص خواهد یافت.

تبلیغ بازرگانی

شهرداری و مقامات رسمی ایران آماری در مورد زنان بی خانمان در پایتخت و یا در دیگر شهرهای بزرگ کشور ارایه نداده‌اند، اما موضوع بی خانمان ها، اعم از زنان و مردان و همچنین جمعیت های کثیر محروم و طرد شده که در زبان رسمی مقامات ایران بعضاً از آنان به عنوان "اراذل و اوباش"، "«متکدیان"، "کودکان کار"، "معتادان و فروشندگان مواد مخدر"، "زنان خیابانی" یا تن فروشان، معرفی می شوند به یکی از مشغله‌های اساسی دولت نیز تبدیل شده است. دولت یازدهم به تازگی خواستار باصطلاح پاکسازی پایتخت و شهرهای بزرگ ایران از حضور این جمعیت های ناهمگون شده که محروم‌ترین لایه های اجتماعی جامعۀ امروز ایران را تشکیل می دهند.

محمدرضا شالگونی

محمدرضا شالگونی، تحلیلگر و فعال سیاسی چپ، در بررسی وضعیت محرومان جامعۀ ایران و به ویژه زنان بی خانمان به نقش مخرب فشارهای حکومت اسلامی بر زنان تأکید کرده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید