افغانستان/ انتخابات/ زنان - گفتگو

زنان در انتخابات افغانستان

گرچه هنوز تا انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان زمان باقی مانده است، اما جو انتخاباتی در این کشور به خوبی احساس می شود؛ بدین معنا که خبرها حکایت از این دارند که ٢٠٠٠ زن، به گفته مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات هلمند، در ولسوالی گرشک این ولایت برای گرفتن کارت انتخاباتی ثبت نام کرده‌اند.

تبلیغ بازرگانی

با درنظر گرفتن این که در این ولایت، به گفته همین کمیسیون، ١٠٠هزار تن ثبت نام کرده اند، شمار کل زنان کارت‌دار به ۵٠٠٠ تن میرسد که رقم نسبتأ بالائی است. قدرت الله نقشبندی- رییس کمیسیون مستقل انتخابات هلمند، در جلسه‌اى که در آن صدها زن شرکت داشتند این خبر را داد. در همین جلسه، شاه گل- یکتن از زنان ولسوالی گرشک، ثبت نام زنان و دادن رأی توسط آنها را ضروری خواند و افزود: زنان که در جنگ های طولانى گذشته بسیار آزار دیده اند، رأی خود را به یک شخص مناسب خواهند داد.

مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات هلمند، میگویند که تمامی باشندگان ولسوالی گرشک بخصوص زنان، به شکل آزاد در انتخابات شرکت خواهند کرد و بدون در نظرگرفتن قوم و منطقه، به کاندیدهای مناسب ریاست جمهوری و شورای ولایتى رأی خواهند داد.

***

از فاطمه آشوری- فعال جامعه زنان و رئیس مؤسسه انکشافی مفید، پرسیدم آیا بدین ترتیب باید باور کنیم که زنان می‌خواهند نقش پررنگ تری در این جامعه ایفا کنند؟

گفتگو با فاطمه آشوری

فاطمه آشوری می گوید: اقدام زنان برای گرفتن کارت انتخابات خبر خوبی است اما باید دید آنها در چه شرایطی این تقاضا را کرده اند. دیگر این که در مناطقی چون کابل، شماری از زنان بر اثر دلزدگی از قول‌های به سرانجام نرسیده چندان به انتخابات توجهی ندارند. پس تنها گرفتن این کارت نمی تواند همه مشکلات را حل کند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید