ایران

زهرا رهنورد تحت عمل جراحی قرار گرفت

سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، خبر داده که زهرا رهنورد، همسر این ناراضی سیاسی، شب گذشته به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی چشم قرار گرفت.

تبلیغ بازرگانی

میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بیش از چهار سال پیش، در بازداشت خانگی هستند.

موسوی و کروبی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 هستند که به نتایج آن انتخابات اعتراض کردند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید