سوریه

زورآزمائی روسیه با غرب در سازمان ملل متحد بر سر سوریه

روسیه با یشنهاد قطعنامه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مقابل قطعنامۀ پیشنهادی کشورهای اروپائی و تهدید به وتوی قطعنامۀ پیشنهادی آنان بر مخالفت خود با تحریم بشار اسد،رئیس جمهوری سوریه، مانع تصمیم گیری در نشست جمعه شب این شورا شد.

AFP
تبلیغ بازرگانی

شورای امنیت سازمان ملل متحد دیشب (جمعه شب) صحنۀ زورآزمائی روسیه با قدرت های غربی در مورد سوریه بود.
کشورهای اروپائی فرانسه، انگلیس، آلمان و پرتغال با برخورداری از پشتیبانی آمریکا، طرح قطعنامه ای را علیه رژیم سوریه تسلیم شورای امنیت کردند.
در این قطعنامه مسدود کردن دارائی های بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، و نزدیکان او و نیز تحریم تسلیحاتی این کشور درخواست شده بود.
این قطعنامه با مخالفت روسیه و چین رو به رو شد و روسیه متقابلاً به ارائۀ طرح قطعنامه ای به شورای امنیت اقدام کرد که در آن هیچ تحریم یا مجازاتی علیه سوریه و رهبران آن پیش بینی نشده و تنها به فراخواندن بشار اسد به "تسریع روند اصلاحات" در کشور بسنده شده است.
روسیه تلویحاً بر این نکته تأکید کرده است که در صورت به رأی گذاشته شدن قطعنامۀ پیشنهادی اروپائیان در شورای امنیت، آن را وتو خواهد کرد.
نمایندۀ روسیه در سازمان ملل متحد افزون بر این قدرت های غربی را متهم کرد که با درخواست مسدود کردن دارائی های بشار اسد و نزدیکان او به تحریک اپوزیسیون سوریه دست می زنند.
به گزارش خبرگزاری روسی "ایتار- تاس" از مسکو، "ویتالی چورکین"- نمایندۀ روسیه در سازمان ملل- گفته است که یک مقام بلندپایه و مهم این کشور روز دوشنبۀ آینده (پس فردا) راهی دمشق، پایتخت سوریه، خواهد شد.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به این موضوع اختصاص داده است یادآوری می کند که از نظر روسیه هنوز زمان اعمال تحریم و مجازات علیه سوریه به خاطر سرکوب تظاهرات مردم این کشور فرانرسیده است.
این خبرگزاری یادآور می شود که در جریان این سرکوب خونین و خشونت بار طی شش ماهی که از آغاز جنبش می گذرد ٢٢٠٠ نفر از مردم سوریه کشته شده اند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید