ایران- نبرد قدرت

زورآزمائی نمایندگان مجلس با احمدی نژاد

ISNA

نمایندگان مجلس: درشرایط خطیر امروزکه حفظ وحدت و انسجام قوا و پرهیز ازهراقدامی که زمینۀ سوء استفادۀ دشمنان را فراهم آورد ضرورتی انکار ناپذیر است، انتظار نمی رفت شخص رئیس جمهوری ارکان کلیدی نظام و رؤسای محترم دو قوۀ قضائیه و مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام را به "توطئه آفرینی علیه دولت و سوء استفاده از قدرت متهم کند."

تبلیغ بازرگانی

درپی انتشارنامۀ سرگشادۀ محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسانه ها و به ویژه ازسوی خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا)، سید محمد حسین ابوترابی فرد، نایب رئیس، محمد دهقانی از اعضای هیأت رئیسۀ و بالاخره محمد رضا با هنرو احمد توکلی، دوتن ازنمایندگان تهران درمجلس شورای اسلامی، در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری از جمله می نویسند "در شرایط خطیر امروز که حفظ وحدت و انسجام قوا و پرهیز از هراقدامی که زمینۀ سوء استفادۀ دشمنان را فراهم آورد ضرورتی انکار ناپذیر است، انتظار نمی رفت شخص رئیس جمهوری ارکان کلیدی نظام و رؤسای محترم دو قوۀ قضائیه و مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام را به "توطئه آفرینی علیه دولت و سوء استفاده از قدرت متهم کند."
نویسندگان نامه به محمود احمدی نژاد بدون آن که در مورد "خطیر بودن شرایط کشور" و "دشمنان" متهم به تلاش برای سوء استفاده از این "شرایط خطیر" توضیحی دهند بر این نکته انگشت می گذارند که علی لاریجانی، آیت الله صادق لاریجانی و آیت الله هاشمی رفسنجانی- رئیسان دوقوۀ مقننه، قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام- زیرنظر آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، قرار دارند و تصمیمات و اقدامات آنان "به خوبی رصد" می شود.
نویسندگان نامه درمکتوب خود از آیت الله خامنه ای با عبارت "رهبر معظم و فرزانه، ناخدای خدامحوروهوشمند انقلاب اسلامی" یاد می کنند.
دربخش دیگری از این نامه، امضاکنندگان پس ازشرح جلساتی که به دستور آیت الله خامنه ای دردفتر آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، با حضور نمایندگان رئیس جمهوری، سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت برای میانجیگری میان احمدی نژاد و طرف مقابل برگزار شده است به رئیس جمهوری گوشزد می کنند که پس از طی این مراحل، نگارش نامۀ سرگشادۀ او به نمایندگان مجلس "نه وجه قانونی دارد و نه و وجه مصلحتی."
نایب رئیس و نمایندگان مجلس در دنبالۀ نامه از محمود احمدی نژاد می پرسند با توجه به این که تصویر ترسیم شده از "وضعیت فعلی نظام" درنامۀ سرگشاده اش حکایت از آن دارد که دو قوه از قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت به گونه ی غیرقانونی و با تبانی علیه قوۀ مجریه فعال هستند آیا تصویر ترسیم شده از نظام "تصویری واقعی" است؟
ابوترابی فرد، دهقانی، باهنرو توکلی درعین حال خطاب به احمدی نژاد این نکته را نیز ناگفته نمی گذارند که رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت منصوب مستقیم آیت الله علی خامنه ای هستند و با دو قوۀ مقننه و قضائیه زیر نظر شخص "رهبر" فعالیت می کنند.
نویسندگان نامه در پایان در عین تأکید بر ضرورت روشنگری در مورد اتهامات مطرح شده از سوی محمود احمدی نژاد و نیز تأکید بر این که برای اکثر مباحث مطرح در نامۀ او پاسخ مناسب وجود دارد، می نویسند باوجود این به دلیل "شرایط خطیر کشور و دنیای اسلام در رویاروئی با نظام سلطه، دفاع ازحقوق مشروع هسته ای و اجرای قانون مهم و تعیین کنندۀ هدفمند کردن یارانه ها" و "در شرایطی که او بار سنگین ادارۀ کشوررا بردوش دارد"، آنان "یاری دولت درراستای گره گشائی ازکار مردم، کشور و انقلاب را رسالت عقلی، دینی و ملی خود میدانند".
نامۀ این چهار نفر به محمود احمدی نژاد را نیز خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) منتشر کرده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید