افغانستان - گفتگو

زورآزمایی میان مجلس و کمیسیون‌های انتخاباتی

شورای ملی افغانستان، دیروز اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را از مجلس اخراج کردند و خواهان سپردن همۀ اعضای هر دو کمیسیون به چنگ دادستانی شدند.

تبلیغ بازرگانی

مجلس، دیروز رؤسای کمیسیون‌های انتخاباتی را احضار کرده بود ولی به جای آنان به دلایل مختلف معاونان آنان آمده بودند. مجلس حضوریابی آنان را نپذیرفت و آنان را اخراج کرد.

از سوی دیگر، با انتقاد از تقلب هایی که در انتخابات شوراهای ولایتی و همچنان در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است، مجلس خواهان این شد که همۀ اعضای هردو کمیسیون مورد پیگرد دادستانی قرار بگیرند.

این موضوع را همراه با اینکه هنوز حکومت ائتلافی قادر به تشکیل کابینه نشده است، با دکتر سردار محمد رحیمی- استاد علوم سیاسی، در میان گذاشتم.

گفتگو با سردار محمد رحیمی

او میگوید که هنوز مدت زیادی از اعلام نتایج انتخابات نمیگذرد و اینکه تا حالا مذاکرات برای ایجاد کابینه به نتیجه نرسیده است تا حدی معمولی است. کار مشترک ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه بر اساس توافقنامۀ آنان و همچنان بر اساس قانون اساسی است و اینکه در عمل این همکاری راه بیافتد زمان بیشتری را ایجاب میکند.

اعضای مجلس، انتقادات شدیدی از کمیسیون‌ها داشتند؛ این انتقادات هم در مورد انتخابات شوراهای ولایتی بود و هم در مورد انتخابات ریاست جمهوری. ولی کمیسیون ها مستقل هستند و الزام پاسخگویی در برابر مجلس را ندارند، تنها کاری که مجلس میتواند این است که یک بازخواست یا یک شکایت برعلیه کمیسیون‌های انتخاباتی ترتیب بدهند و آنرا به سارنوالی یا به دادستانی بفرستند.

با طرح این که اگر به تقلبات رسیدگی نشود، مشروعیت کمیسیون ها و نتایج انتخابات ضعیف میشوند و اگر هم پی گیری شود، پایه‌های این حکومتی که در حال ایجاد است متزلزل میشود، از آقای سردار محمد رحیمی میپرسم که در یک همچنین حالتی چه پیش بینی میشود کرد؟

آقای رحیمی میگوید که درک مردم این است که کمیسیون های انتخاباتی جفا کردند و کار خود را به درستی انجام ندادند. طرح اتهام برضد آنان کار درست و ساده ای است ولی اینکه سارنوالی ظرفیت پیگیری واقعی آنان را داشته باشد، سؤال دیگریست. پشت اعمال کمیسیون ها نگاه‌های سیاسی هم هست که مشمول طیف‌های سیاسی که در حکومت حضور دارند هم میشود. در نهایت، احتمال پیگیری وجود دارد ولی این که این پیگیری به زندانی شدن اعضای کمیسیون‌ها منتهی شود بعید است.

گفتگو با دکتر سردار محمد رحیمی، استاد علوم سیاسی را از طریق فایل صوتی گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید