/حقوق بشر/جهان/سیاست/خاورمیانه/عربستان سعودی

سازمان دیده بان حقوق بشر، بازداشت های خودسرانه را در عربستان سعودی محکوم کرد

سازمان دیده بان حقوق بشر
سازمان دیده بان حقوق بشر HRW

سازمان دیده بان حقوق بشر، امروز یکشنبه ۶ مِه، با انتقاد از عملکرد "محمد بن سلمان" شاهزادۀ عربستان سعودی، بازداشت های خودسرانه و بدون محاکمۀ هزاران نفر را در این کشور، محکوم نمود.

تبلیغ بازرگانی

سازمان حامیان حقوق بشر مستقر در نیویورک، اعلام نموده است که با بررسی و تحلیل داده های اطلاعاتی و آمار رسمی منتشر شده توسط وزیر امور داخلۀ عربستان سعودی، مقامات این کشور تعداد ٢٣٠۵ نفر را از شش ماه گذشته برای بازجویی دستگیر نموده اند؛ در حالیکه تعداد ١٨٧۵ نفر بیش از یک سال است که در زندان به سر می برند و تعداد ٢۵١ نفر بیش از سه ماه است که دستگیر شده اند؛ که از میان این ٢۵١ نفر زندانی، تعداد ٢٣٣ نفر از آنها از شهروندان عربستان سعودی می باشند.

بنا به گزارش سازمان حقوق بشر، یک شهروند عربستان سعودی، از سال ٢٠٠٣، بدون هیچگونه تفهیم اتهامی، دستگیر و زندانی شده است و شهروندی دیگر از دسامبر سال ٢٠٠۶، در بازداشت به سر می برد.

این در حالیست که در سال ٢٠١۶، رژیم پادشاهی بسیار محافظه کار عربستان سعودی، مجموعه اصلاحاتی اقتصادی-اجتماعی را تحت نظارت "محمد بن سلمان" شاهزادۀ این کشور آغاز نموده است. با این وجود، بازداشت های خودسرانه در عربستان سعودی در سالهای اخیر، افزایشی فوق العاده داشته است.

"سارا لی ویتسون" مدیر اجرایی سازمان دیده بان حقوق بشر در زمینۀ امور خاورمیانه، اعلام نموده است که اگر مقامات عربستان سعودی، بتوانند فردی را بدون هیچگونه تفهیم اتهامی برای ماهها زندانی کنند، می توان به وضوح اعلام کرد که سیستم قضایی و کیفری این کشور، ناعادلانه و بی پایه و اساس است. وی می افزاید که به نظر می رسد طرح اصلاحات "محمد بن سلمان" شاهزادۀ عربستان سعودی، که «چشم انداز٢٠٣٠» نام دارد، بیشتر بیان کنندۀ مدت زمان زندانی ها و بازداشت های بدون جرم باشد تا افق و چشم اندازی بلند پروازانه برای اصلاحات در این کشور.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید