افغانستان

سازمان دیده بان حقوق بشر: یکی از وزرای معرفی شده به ولسی جُرگه، ناقض حقوق بشراست

لعل گل لعل
لعل گل لعل

سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشار بیانه ای اعلام کرده است، یکی از چهار نامزد وزرای "دفاع ، داخله و سرحدات، اقوام قبایل و ریاست عمومی امنیت ملی" که از سوی رئیس جمهور به ولسی جرگه معرفی شده اند به نقض حقوق بشر محکوم است.

تبلیغ بازرگانی

رئیس سازمان حقوق بشر روز دوشنبه در گفت وگو با رادیو آزادی اعلام کرده است، اسد الله خالد نامزد رئیس اداره امنیت ملی، در بین سال های 2005 تا 2008 میلادی در قندهار زندان شخصی داشته و افراد تحت فرمان وی زندانیان را شکنجه می کردند.

"لعل گل لعل" همچنین می گوید، بسياری از افرادی كه مانند اسد الله خالد متهم به نقض حقوق بشر هستند در حال حاضر در دولت كار می كنند.

اوتاکید می کند اگر اعضاء سازمان حقوق بشر در افغانستان نسبت به مصونيت جان شان اطمينان حاصل کنند حاضرند تا اسناد و مدارك زيادی را در مورد ناقضين حقوق بشرکه در کابینه دولت حضور دارند افشا نمايند.

"رمضان بشر دوست" از نمایندگان ولسی جرگه در گفت و گو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه در این خصوص گفت:« اگر ما به صورت علمی، منطقی و بدون قرض های شخصی تاریخ چهل ساله افغانستان را بررسی کینم هیچ یک از کاندیدایی که امروز معرفی شدند نمی توانند و نباید معرفی شوند چرا که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در طول جنگ های داخلی افغانستان دست داشتند و ناقض حقوق بشر هستند.»

او معتقد است که همه کاندیداهای معرفی شده به نحوی در ظلم به مردم و نقض حقوق بشر دست داشته اند.

این نماینده پارلمان افغانستان می گوید، امیدوارم که دایره حقوق بشر را بیشتر از معامله های سیاسی قرض های شخصی و یا دوستی با افراد در پارلمان ببینیم. اوهمچنین تاکید می کند که هیچ یک از این کاندیداها نباید معرفی می شدند.
بشردوست همچنین معتقد است که حساسیت به نقض حقوق بشر در ولسی جرگه، تقریبا مساوی با صفر است ومعیارها برای رای دادن و رای ندادن به وزاری پیشنهادی، بر پایه معامله های مالی، قومی، تنظیمی ، مذهبی، زبانی و داد و ستدی است که بین کاندیدا و تعدادی از وکلا صورت می گیرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید