افغانستان

سازمان عفو بین الملل نسبت به وضعیت بیجاشدگان داخلی هشدار داد

چادرهای بیجاشدگان در افغانستان
چادرهای بیجاشدگان در افغانستان REUTERS/Mohammad Ismail

سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی نسبت به وضعیت بیشتر از 500 هزار نفر از بیجاشدگان در داخل ‏افغانستان، که از سوی جامعه جهانی و دولت افغانستان به فراموشی سپرده شده اند، اظهار نگرانی کرده است. ‏بر اساس گزارش این سازمان، روزانه نزدیک به 400 نفر با فرار از خشونتهای جاری، به اقامتگاههای موقت ‏پناه می برند.‏

تبلیغ بازرگانی

سازمان عفو بین الملل می گوید گزارش تازه این سازمان، که امروز پنجشنبه منتشر شد، بر نتایج تحقیقات سه ‏ساله این سازمان در داخل افغانستان استوار است و بر اساس آن، تنها در شهر کابل، پایتخت افغانستان، بیشتر ‏از 35 هزار نفر در 35 کمپ/اردوگاه موقتی در داخل خیمه ها زندگی می کنند.‏

حوریه مصدق، پژوهشگر و گزارشگر سازمان عفو بین الملل، امروز در کابل به خبرنگاران گفت دولت ‏افغانستان برای جلوگیری از اسکان دایمی بیجاشدگان در این اردوگاها، از رسیدن کمک به آنان جلوگیری می ‏کند.‏

حوریه مصدق گفت :" بعضی از مقامات دولت افغانستان وانمود می کنند که این بیجا شدگان بصورت موقت ‏در این جا ها زندگی می کنند و به همین دلیل تلاش می کنند دستیابی آنان به کمکها را محدود کنند. " ‏

بگفته او این مساله یک بحران پوشیده و اما وحشتناک حقوق بشری را تشکیل میدهد.

هفته گذشته گزارش شده بود که در روزهای اخیر نزدیک به 40 کودک افغان در اثر سرما جان خود را از دست داده اند که از این میان 24 کودک، در اردوگاههای بیجاشدگان در کابل زندگی می کردند.  ‏

گزارشگر سازمان عفو بین الملل در ادامه روی این نکته تاکید کرد که " حامیان بین المللی افغانستان، که 90 ‏در صد هزینه های مالی دولت افغانستان را می پردازند، باید اطمینان حاصل کنند که کمکهای بشر دوستانه ‏آنان به حل مشکل این بیجاشدگان کمک می کند."‏

سازمان عفو بین الملل می گوید خشونتهای جاری میان نیروهای طرفدار دولت افغانستان و گروه طالبان علت ‏عمده آواره شدن مردم در داخل این کشور می باشد.‏

این در حالیست که بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، در سال 2011، نزدیک به 3 هزار نفر در ‏افغانستان کشته و بیشتر از 4 هزار و پنجصد نفر نیز زخمی گردیده اند. ‏
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید