سازمان مجاهدین غرب را به سازش با دولت ایران متهم کرد

تبلیغ بازرگانی

شورای ملی مقاومت ایران، وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران، در کنفرانسی که امروز شنبه دهم سپتامبر در پاریس برگزار کرد جامعۀ بین المللی از جمله کشورهای غربی را به سازش  با جمهوری اسلامی ایران برغم نقض حقوق بشر و افزایش بی سابقۀ اعدام ها در این کشور متهم نمود. در این کنفرانس، مریم رجوی، رییس شورای ملی مقاومت ایران، اظهار داشت که شمار اعدام ها در ایران در دورۀ ریاست جمهوری حسن روحانی نسبت به دورۀ محمود احمدی نژاد سه برابر افزایش یافته است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید