سازمان ملل اعدام‌های گسترده و تبعیض علیه زنان ایران را محکوم کرد

کشورهای عضو سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای نقض حقوق بشر در ایران به ویژه ادامۀ گستردۀ اعدام ها در این کشور را محکوم کردند و خواستار پایان یافتن قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و اقلیت های دینی و قومی در این کشور شدند. این قطعنامه که به تصویب یکی از کمیسیون های سازمان ملل رسیده، قرار است در دسامبر آینده به رأی مجمع عمومی سازمان ملل گذاشته شود.

تبلیغ بازرگانی

قطعنامۀ سازمان ملل در عین حال بر تماس ها و گفتگوهای فزاینده میان ایران و گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران تأکید کرده است.

به گمان "مارک-آندره بلانشرد"، نمایندۀ کانادا در سازمان ملل، که قطعنامۀ جدید را تسلیم سازمان ملل کرده، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همچنان رو به وخامت است. او اعدام های گسترده در جمهوری اسلامی ایران به ویژه اعدام کودکان و همچنین اعمال منظم تبعیض علیه زنان و اقلیت های قومی و دینی و همچنین سرکوب آزادی بیان را از مصادیق وخامت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران دانسته است.

با این حال، نمایندۀ حکومت اسلامی ایران در سازمان ملل، غلامعلی خوشرو، گفته است که هیچ ادلۀ معتبری در تأئید ادعای قطعنامۀ سازمان ملل وجود ندارد و به گمان او "بار دیگر مسئلۀ حقوق بشر به عنوان ابزار فشار" علیه حکومتی "مستقل به کار گرفته شده است".

نمایندۀ ایران در عین حال عربستان سعودی را به عنوان یکی از پشتیبانان قطعنامۀ سازمان ملل مورد انتقاد قرار داد و گفت که هواپیماهای سعودی غیرنظامیان، مدارس و بیمارستان های یمن را بمباران می کنند.

قطعنامۀ جدید سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر در ایران ۹ رأی بیش از سال گذشته به دست آورد. این قطعنامه با ۸۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۶۸ رأی ممتنع به تصویب رسید. عراق، هند، پاکستان، کوبا، سوریه، کره شمالی، چین، روسیه و ونزوئلا از جمله کشورهایی هستند که به قطعنامۀ جدید سازمان ملل دربارۀ نقض حقوق بشر در ایران رأی مخالف دادند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید