ایران/ مجاهدین

سازمان ملل کشته شدن سی وچهارتن را درکمپ اشرف تائید کرد

درگیری در اردوگاه اشرف
درگیری در اردوگاه اشرف (Photo : Reuters)

یک هفته پس از کشتاراعضای سازمان "مجاهدین خلق ایران" دراردوگاه "اشرف" درعراق سازمان ملل متحد، با تائید قتل دهها تن ازنفرات مجاهدین، شمارقربانیان این حمله مسلحانه را سی وچهارتن اعلام داشت. 

تبلیغ بازرگانی

یک هفته پس ازکشتاراعضای سازمان "مجاهدین خلق ایران" دراردوگاه "اشرف" درعراق سازمان ملل متحد، با تائید قتل دهها تن ازنفرات مجاهدین، شمارقربانیان این حمله مسلحانه را سی وچهارتن اعلام داشت.

دولت عراق می گوید: این سی وچهارتن به دست خود نیروهای محافظ سازمان مجاهدین به قتل رسیده اند.
"روبرت کولویل" سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشرسازمان ملل در "ژنو" گفته است، اعضای کمیته تحقیق سازمان ملل روز چهارشنبه (چهاردهم آوریل) توانسته اند در کمپ اشرف حضوریافته و ازاجساد بیست و هشت تن، که هنوزدراین اردوگاه نگهداری می شوند، دیدن نمایند.
با این حال یک سخنگوی سازمان ملل می گوید این سازمان ازوجود اجساد سی و چهارقربانی در کمپ اشرف اطلاع داریم، که شماری اززنان مجاهد نیز در میان قربانیان هستند.
مقامات سازمان ملل می گویند، آنچه که درکمپ اشرف اتفاق افتاده امری بسیارجدی است، و ما درحال جمع آوری اطلاعات بیشتری در این مورد هستیم.

خانم "ناوی پیلار" کمیسرحقوق بشرسازمان ملل متحد امروز طی سخنانی درمقراین کمیساریا درژنو، شدیدا حمله نیروهای امنیتی عراقی به پایگاه اشرف را محکوم کردو خواستارتشکیل یک پرونده تحقیقاتی در مورد این رویداد گردید.

خانم پیلاردر این رابطه گفت : نظامیان عراق به درستی ازمخاطرات چنین عملیاتی علیه یک اردوگاه مانند اشرف آگاه بوده اند.
وی گفت: برای پاسخ به این همه قربانی هیچگونه عذری پذیرفتنی نیست و باید پرونده تحقیقاتی کامل گشوده شود.

خانم پیلار درادامه سخنان خود گفت: همه افرادی که در این مورد ازسلاح استفاده کرده اند، باید تحت پیگرد قضائی قرار گیرند.
"علی الدباغ" سخنگوی دولت عراق پس ازرویداد خونین کمپ مجاهدین مدعی شد که این افراد توسط خود گاردهای محافظ مجاهدین کشته شده اند، زیرا به گفته وی، قربانیان در حال فرارازاردوگاه بوده اند.
پس ازاین رویداد ها درتهران، یک سخنگوی دولت ایران با تائید تلویحی اقدام نظامی عراق گفته بود: "این اقدام حق حاکمیت عراق است، وافزود: این افراد جنایاتی نیزدرحق ملت عراق مرتکب شده اند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مورد درگیری اعضای مجاهدین با گاردهای محافظ این سازمان سخنی نگفت.

گفتگو با محمد رضا روحانی

در گفتگوئی با محمد رضا روحانی، وکیل دادگستری و عضو شورای ملی مقاومت ایران، ادعاهای دولت عراق و وضعیت کنونی اردوگاه اشرف و دلایل ماندن اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق را جویا شده ایم.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید