آمریکا

سازمان های اطلاعاتی آمریکا نسبت به گسترش درگیری های بین المللی هشدار دادند

گزارش مهم سازمان های اطلاعاتی آمریکا که هر چهار سال یکبار ، در استانه آغاز دوران فعالیت روسای جمهوری آمریکا منتشر می شود، روز دوشنبه نهم ژانویه انتشار یافت. این گزارش که مفسران انرا تیره و دشوار توصیف کرده اند پیش بینی می کند که جهان در سالهای آینده شاهد افزایش تنش ها و بازپس رفتن ارزش های دموکراتیک خواهد بود

تبلیغ بازرگانی

.
این گزارش که تنها سه روز پس از یک گزارش امنیتی و اطلاعاتی دیگر منتشر شد که به بررسی بحران دخالت یارانه ای روسیه در انتخابات آمریکا اختصاص داشت، بطور معمول حاصل پژوهش هائی است که در جریان چهار سال گذشته توسط "شورای اطلاعات ملی " انجام گرفته و می کوشد گرایش های اصلی تحولات آتی را در جهان به معرض نمایش بگذارد. این شورا یک گروه تحقیقاتی است که تحت نظر "دفتر مدیریت اطلاعات ملی " فعالیت می کند. این دفتر مدیریت هماهنگ کننده هفده آژانس اطلاعاتی است که در آمریکا به جمع آوری و بررسی اطلاعات اختصاص دارند.
بعقیده این گزارش "تحولات اقتصادی و سیاسی ، تغییرات تکنولوژیک و نیز تقلیل نسبی سرگرده گی آمریکا در جهان، تصویری تیره و دشوار در مقابل جهانیان ترسیم می کند."

بروایت این گزارش که "گرایش های عمومی ، تناقض توسعه " نام دارد، در پنج سال اینده تنش های متعددی در جهان در درون برخی از کشور ها و نیز میان برخی از کشور ها سر بر خواهد اورد و دوران تسلط آمریکا برچیده خواهد شد.
گزارش امسال که جهان را با چهره هولناکی به تصویر می کشد، برای حکومت جدید آمریکا چالش های جدیدی به ارمغان می آورد .توزیع نامتجانس درآمدها ، تحرکات جمعیتی، بحران ناشی از گرمایش زمین و سرانجام تشدید تنش ها و درگیری ها در سطح جهان، عرصه های متعددی هستند که دولت آمریکا را به مبارزه می طلبند.
تهییه کنندگان گزارش معتقدند که در اوضاع فعلی تامین همکاری های بین المللی و نیز تحقق توقعات مردمی که باید بر انها حکومت کرد، بسیار دشوار تر شده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید