افغانستان، آمریکا، قندوز، پزشکان بدون مرز

سازمان پزشکان بدون مرز خواستار یک تحقیق بین‌المللی در بارۀ بمباران بیمارستان قندوز شد

بیمارستان کندوز پس از بمباران روز شنبه 3 اکتیر
بیمارستان کندوز پس از بمباران روز شنبه 3 اکتیر AFP PHOTO / MSF

رئیس سازمان پزشکان بدون مرز، خانم ژوآن لیو، روز چهارشنبه ٧ اکتبر/١۵مهرماه، اعلام کرد که به هیچیک از ٣ کمیسیون مسئول تحقیق در این‌باره اعتماد ندارد؛ وی خواستار تشکیل یک «کمیسیون بین المللی بشردوستانه برای اثبات چگونگی وقوع» این بمباران شد. بگفتۀ وی «این رویداد تنها حمله‌ای علیۀ بیمارستان این سازمان در قندوز نبوده، بلکه یورشی به کنوانسیون ژنو نیز محسوب میشود».

تبلیغ بازرگانی

سازمان پزشکان بدون مرز، روایت ارائه شده توسط ژنرال "جان کمپل" سرفرماندۀ آمریکائی نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در افغانستان را نادرست توصیف می کند و خواستار آن است که این حمله به عنوان «جنایت جنگی» شناخته شود.
ژنرال جان کمپل، روز سه شنبه ٦ اکتبر، حمله به بیمارستان سازمان پزشکان بدون مرز در قندوز را یک اشتباه توصیف کرد و انجام آنرا تأسف‌آور خواند.

ژنرال کمپل گفت نیروهای تحت فرماندهی او هرگز اماکن غیرنظامی را بصورت عامدانه مورد حمله قرار نمی‌دهند و افزود که حمله روز شنبۀ گذشته به درخواست نیروهای افغانی و نیز یک واحد از نیروهای ویژۀ آمریکا که در نزدیکی محل قرار داشته انجام گرفته است. بگفتۀ ژنرال کمپل که در برابر کمیسیون نیروهای نظامی سنای آمریکا سخن می گفت، اخذ تصمیم مبنی بر قبول این تقاضا و بمباران ساختمان، توسط مقامات نظامی آمریکائی در افغانستان صورت گرفته است.

در حملۀ روز شنبۀ گذشته، ٣ اکتبر، ساختمان بیمارستان تخریب شد و ١٢ کارمند سازمان پزشکان بدون مرز و ١٠ بیمار کشته شدند. هم اکنون ٣ کمیسیون مختلف که توسط ارتش آمریکا، دولت افغانستان و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تشکیل شده‌اند، در حال بررسی چگونگی وقوع این حادثه و تعیین مسئولیت‌ها هستند.

روزنامۀ "نیویورک تایمز" به نقل از منابع نزدیک به ژنرال کمپل می نویسد: وی اینک اطمینان دارد که نیروهای ویژۀ آمریکا در محل، آئین نامۀ تصمیم گیری برای آغاز بمباران هوائی را رعایت نکرده‌اند؛ این آئین نامۀ، تصمیم به بمباران را تنها به منظور «از بین بردن تروریست ها، حفاظت از سربازان آمریکائی و حمایت از نیروهای افغان» جایز شمرده است. به نظر ژنرال کامپل که سخنان غیر رسمی وی را روزنامۀ نیویورک تایمز نقل کرده است، بمباران قندوز هیچیک از سه مورد یاد شده را در بر نمی‌گیرد.

بگفتۀ همین منابع، سربازان آمریکائی گفته‌اند که آنان بهنگام تیراندازی هدف را نمی دیده اند و تنها بر اساس اطلاعات داده شده توسط نیروهای افغانی مبادرت به شلیک کرده‌اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید