بین المللی

سازمان کنفرانس اسلامی به کمک گرسنگان سومالی می شتابد

کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در کنفرانس فوق العاده دیروز خود در استانبول تصمیم گرفتند 350 میلیون دلار به گرسنگان سومالی کمک کنند.آنها امیدوارند بتوانند این مبلغ را به 500 میلیون دلار برسانند.

تبلیغ بازرگانی

"اکمل الدین احسان اوقلو"، دبیر کل این سازمان، از همه کشورهای کمک کننده خواست تا در راه باز سازی زیر ساختارها و کشاورزی سومالی تلاش کنند.
خشکسالی به شکل بی سابقه ای منطقه شاخ آفریقا را فرا گرفته و زندگی بیش از 12 میلیون نفر را به خطر انداخته است.
در دو منطقه جنوب سومالی که توسط شبه نظامیان اسلام گرای "شباب" کنترل می شود، 3.7 میلیون نفر در خطر مرگ از گرسنگی قرار دارند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید