بررسی روزنامه‌های فرانسه

سالروزناپدید شدن هواپیمای مالزیایی با دویست و سی و نه مسافر

@fotolia

امروز، شنبه هفتم ماه مارس، یک سال ازناپدید شدن هواپیمای مالزی ارلاین، با دویست و دویست و سی و نه مسافروخدمه، می‌گذرد. یک سال پیش، درچنین روزی، هواپیمای مالزیایی، پس ازبرخواستن از کولالامپور، درنیمه‌های شب درحالی که عازم پکن بود، درحوالی فضای تایلند، بدون دلیل اعلام شده، مسیرخود را به سوی غرب تغییرداده ودقایقی بعد ازصفحه رادار فرودگاه‌های تحت پوشش خارج شد واز ان روزتا امروز، علی رغم تحقیقات وسیع و هزینه ده‌ها میلیون دلار، خبری از آن دردست نیست. 

تبلیغ بازرگانی

آخرین تماس رادیویی هواپیمای یاد شده بیست و دو دقیقه پس از برخواستن آن از فرودگاه کوالالامپورثبت شده است. امروزقراراست دولت مالزی گزارش یک سال تحقیقات خود را منتشرنماید.
بسیاری از کار‌شناسان براین باورند که دولت مالزی هنوزهیچ دست آورد قابل توجه از تحقیقات یک سال گذشته دراختیارندارد که به خانواده‌های صد‌ها قربانی ارائه نماید واین کلاف سردرگم همچنان نا‌گشوده مانده است. فیگارو روزنامه صبح پاریس تیترصفحه اول و گزارش مفصل خود را به این معمای بی‌سرانجام اختصاص داده است.
واما طی این یک سال اصلیترین گمانه زنی‌ها درمورد سرنوشت پروازام اچ سیصد وهفتاد چهاربیش از سه – چهارمورد بوده است. اولین مورد از این گمانه زنی‌ها به نظرخلبانان این مسیربرمی گردد که می‌گویند احتمالاًٌ هواپیما دچارآتش سوزی گردیده و مجبور به تغییر مسیر به امید پیدا کردن یک فرودگاه میزبان به طرف غرب متمایل شده است و نهایتاً با ازکارافتادن سیستم برق هواپیما این پیکرعظیم درجایی سقوط کرده است.
دومین مورد به تروریسم اسلامی بازمی گردد. گفته می‌شود این احتمال وجوددارد که تروریست‌های اسلامی هواپیما را با یک سوء قصد انتحاری به قعرآبهای نزدیک اقیانوس فرستاده‌اند.
سومین گمانه زنی با نام ولادیمیرپوتین گره خورده است. برخی محافل براین باورند که نیروهای روسی هواپیما را ربوده و درکشوردوست مسکو قزاقستان برزمین نشانده‌اند.
این نظریه می‌گوید این اقدام می‌تواند واکنشی باشد ازسوی روسیه به تحریم‌های غرب.
به هرحال، این نظریه ازسوی یک کار‌شناس هوایی که مشاورتلویزیون‌های آمریکاست به طورجدی ارائه گردیده و دریک کتاب نیز سناریوی آن طرح بررسی شده است.
این کتاب الکترونیک درحال حاضرپروفروش‌ترین کتاب دردنیای مجازی آمریکا است.
واما نیروهای حکومت اسلامی عراق شام (داعش) به ویرانی‌های خود درخاورمیانه ادامه می‌دهند.
فیگارو گزارش دارد درباره حملات نیروهای داعش به منطقه باستان‌شناسی «تمدن آشوری نمرود» درعراق.
فیگارومی نویسد: کارویران کردن منطقه باستانی شهرنمرود ازساعات پس از نمازظهر پنجشنبه این هفته آغاز شد.

پس اقامه نمازمردان داعش با بلدوزر به سراغ این منطقه تحت پوشش باستان‌شناسان رفتند و به ویران کردن آثارو پیکرهای موجود درآن پرداختند.
فیگارو می‌نویسد: منطقه باستانی نمرود درسی کیلومتری موصول قراردارد.
دراین منطقه که درسال هزارو هشت صد و چهل وپنج میلادی توسط یک باستان‌شناس انگلیسی کشف شد بسیاری از آثارمربوط به تمدن «آشوری» به دست آمده است. هرچند که برخی از تندیس‌های مهم و باستانی این منطقه به بغداد منتقل شده بود، با این حال این ویرانی موجب ازمیان رفتن بسیاری دیگراز «گاوهای بالدار» و دیگر پیکرهای قرون پیش از میلاد خواهد شد.

فیگارو می‌افزاید: درحال حاضر یکی از باارزش‌ترین مخاذن ارزشمند اطلاعات باستان‌شناسی که سابقه آن به سیزده قرن پیش از میلاد مسیح می‌رسد توسط جهادگرایان داعشی درحال ویران شدن است.
به نوشته فیگارو دراین سایت باستان‌شناسی بیش از بیست و دو هزارو پانصد کتیبه باقی مانده ازدولت آشوردرانتظار ترجمه و بررسی قرارداشته است که کاربرروی آن‌ها می‌توانست بخش‌های مهمی از تمدن آشوری را به جهان معرفی نماید.
فیگارمی نویسد: خوشبختانه بخشی از این ثروت عظیم تمدن باستانی بین النهرین در طول قرن نوزدهم پس از کشف به موزه‌های اروپا درپاریس یا لندن و آمریکا برای نمونه شیکاگو اورده شد که امروز از تعرض اسلامیون مصون مانده است.

درآمریکا، موضوع استفاده خانم هیلاری کلینتون، رئیس اسبق دیپلماسی ایالات متحده از ایمیل خصوصی دردوران وزارت خارجه همچنان خبرسازاست.
لیبراسیون درگزارشی دراین باره می‌نویسد: از انجایی که خانم کلینتون طی چهارسال دروزارت خارجه به جای خطوط اینترنتی امن دولتی در وزارت خارجه ازایمیل شخصی خود برای ارسال و دریافت پیام‌های دیپلماتیک استفاده کرده است اکنون برخی از محافل این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا کارخانم وزیرخارجه تخلف قانونی به حساب می‌آید یا نه؟
خانم کلینتون از وزارت خارجه خواسته است همه ایمیل‌های او را برای اطلاع افکارعمومی منتشرنماید، ولی، به گفته مسئولین، خواندن و انتخاب و جداکردن آنچه قابل انتشارو آنچه که اسراردولتی است ازمیان پنجاه و پنج هزار ایمیل کارساده‌ای نخواهد بود.
لیبراسیون می‌نویسد: این مو ضوع زمانی به وسائل ارتباط جمعی کشانده می‌شود که خانم کلینتون خود رابرای انتخابات ریاست جمهوری آینده آماده می‌کند. آیا این یک تصادف بدون خسارت خواهد بود؟.
دولت آنکارا به تضییقات خود علیه وسائل ارتباط جمعی و محدود کردن آزادی بیان ادامه می‌دهد.
لیبراسیون گزارشی دارد درباره بسته شدن شمار دیگری ازهزاران سامانه خبری وشبکه اجتماعی درترکیه درماه‌ها اخیر.
لیبراسیون به نقل از مرکزبررسی‌های آماری اینترنت «انجلی وب» می‌نویسد: روز سه شنبه شصت و هفت هزارو شش صد و هشتادو سه سایت اینترنتی درترکیه از دسترس خارج بوده‌اند.
به گزارش این مرکز، درسال دو هزارو چهارده مسئولین سانسور درترکیه بدون هیچگونه حکم دستگاه قضائی بیست و دو هزاروشش صد و چهل و پنج سامانه اینترنتی را مسدود کرده‌اند.
گزارش نشان می‌دهد که محاکم قضائی ترکیه درسال گذشته با صدور سی هزارو نو دو چهار حکم دستور مسدود شدن شانزده هزارو شش صد سامانه را اینترنتی را داده‌اند. احکام صادره ازجمله بخشی از صفحات ویکی پدیا، فیسبوک و توئیترودو سامانه اینترنتی داخلی که کاریکاتورهای شارلی هبدو را منتشرکرده بودند را شامل می‌شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید