ایران

سالروز قتل ندا آقا سلطان در ایران و جهان مورد توجه قرار گرفت

متن توسط : بیژن برهمندی
۲ دقیقه

زهرا رهنورد به همین مناسبت بیانیه ای منتشر کرد و در آن سی ام خرداد را "سالگرد غم بار شهادت زنان بیگناه، زنان سلحشور و آزادیخواه و زنان مقاومی" نامید که بعقیده او جنبش سبز بی حضور آنان نمی توانست پایدار بماند. او در این بیانیه از ندا آقا سلطان، شبنم سهرابی و ترانه موسوی نام برده است.

تبلیغ بازرگانی

بمناسبت سی ام خرداد مطابق با بیستم ژوئن، سالروز قتل فجیع ندا آقا سلطان که در زمان وقوعش سر و صدای فراوانی در سراسر جهان ایجاد کرد، امروز در ایران و نیز بسیاری از کشور های جهان واکنش های فراوانی برانگیخت.

در حالیکه عفو بین الملل امروز با انتشار اطلاعیه ای خواهان محاکمه مسئولان این جنایت شد، در ایران زهرا رهنورد به همین مناسبت بیانیه ای منتشر کرد و در آن سی ام خرداد را "سالگرد غم بار شهادت زنان بیگناه، زنان سلحشور و آزادیخواه و زنان مقاومی" نامید که بعقیده او جنبش سبز بی حضور آنان نمی توانست پایدار بماند. او در این بیانیه از ندا آقا سلطان، شبنم سهرابی و ترانه موسوی نام برده است.

در پاریس، لندن و بسیاری از پایتخت های بزرگ دنیا و نیز شهرهای مختلف اروپا بهمین مناسبت مراسم کوچک و بزرگی انجام شد که ایرانیان خارج از کشور بطور وسیعی در آن شرکت کردند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید