دسترسی به محتوای اصلی

سالگرد 13 آبان وسخنان آیت الله خامنه ای

متن توسط : شاهرخ بهزادی
4 دقیقه

به مناسبت سالروز اشغال و گروگان گیری سفارت آمریکا در تهران در 13 آبانماه سال 1358 امروز مراسمی تحت عنوان "روز ملی استکبار ستیزی" با شرکت هزاران تن دربرابرمحل سفارت سابق آمریکا درتهران برگزار گردید. آیت الله علی خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی دیروز طی سخنانی به این مناسبت دربرابر دانش آموزان اشغال سفارت آمریکا را مجدداً مورد تأیید قرار داد.

تبلیغ بازرگانی

به مناسبت سالروز اشغال و گروگان گیری سفارت آمریکا در تهران در 13 آبانماه سال 1358 امروز مراسمی تحت عنوان "روز ملی استکبار ستیزی" با شرکت هزاران تن در برابر محل سفارت سابق آمریکا در تهران برگزار گردید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز طی سخنانی به این مناسبت در برابر دانش آموزان اشغال سفارت آمریکا را مجدداً مورد تأیید قرار داد. وی در این باره گفت که اشغال سفارت آمریکا نماد شجاعت و جسارت نسل جوان انقلابی و پیشقراولی نسل جوان در صحنه بود. رهبر جمهوری اسلامی افزود که امروز ملت ایران مصمم تر و قوی تر از هر زمان در حال حرکت بسوس اهداف بلند و قله های سعادت است و در صف مقدم این حرکت عظیم، جوانان قرار دارند. وی همچنین این حادثه را نماد طمع ورزی آمریکا و روح تعدی او نسبت به ملت ها از جمله ملت ایران بر شمردند و اظهار داشت که آمریکا هیچگاه به دنبال روابط عادی با کشور ها نیست، بلکه خواهان روابطی از نوع ارباب- رعیتی و غارت منافع ملت ها ست و اگر در مقابل او ایستادگی نشود، تا لگد کردن شرف یک ملت نیز پیشروی خواهد کرد.

آیت الله خامنه ای همچنین گفت که " فتنه سال گذشته فتنه بزرگی بود و سالها بعد مشخص خواهد شد که چه توطئه خطرناکی در پشت آن نهفته بود". وی با تأکید بر اینکه صحنه گردانان این ماجرا در طراحی پیچیده خود به دنبال تسخیر ایران بودند، گفت که در این میان عوامل این ماجرا بدون اینکه خود متوجه باشند وارد صحنه شده بودند و در جهت اهداف طراحان حرکت میکردند. وی افزود که این موضوع نیازمند تحلیل های دقیق روان شناختی است که چگونه عده ای، ندانسته به دشمن کمک کردند.

یاد آور میشویم که درروز4 نوامبر سال 1979 مطابق با 13 آبانماه سال 1358 دانشجویان پیروخط امام پس از حمله به سفارت آمریکا درتهران آنرا اشغال نموده و دیپلمات ها و کارکنان آنرا به گروگان گرفتند. گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران مدت 444 روز بطول انجامید. این اقدام موجب قطع روابط سیاسی بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران گردید که تا کنون ادامه دارد.
 در باره سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفتگوئی انجام داده ایم با بابک داد روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.

بابک داد میگوید که در روز گذشته آقای خامنه ای و احمدی نژاد همزمان دوسخنرانی کردند. در این دو سخنرانی، آقای خامنه ای به آمریکا و آقای احمدی نژاد به روسیه تعرض های مستقیم و جدی کردند که در عرف دیپلماتیک معانی بسیار تندی دارند. بابک داد اعتقاد دارد که واکنش تند و عصبیتی که در رفتار این دو وجود دارد ناشی از آن است که جامعه جهانی در نظر ندارد که در برابر جمهوری اسلامی به هیچوجه کوتاه بیاید.

تأیید مجدد اشغال سفارت آمریکا در سی سال پیش به نوعی بهره برداری سیاسی از واقعه ایست که خود ایشان هیچ نقشی در آن نداشته بود و این تأیید بیشتر جنبه دهن کجی به آمریکا را دارد. واقعیت کنونی اینست که تمامی کسانی که بعنوان دانشجویان پیرو خط امام این ماجرا را بوجود آوردند یا در زندان هستند، یا تحت محدودیت ها و سانسور حکومت قرار دارند ویا مجبور شده اند که خاک ایران را ترک نمایند.

در باره سخنان ایشان راجع به تظاهرات و مخالفت های گسترده مردمی پس از انتخابان ریاست جمهوری که ایشان آنرا "فتنه سال گذشته" مینامد، بابک داد اعتقاد دارد که آقای خامنه ای خودش را صاحب بصیرت میداند و ظاهراً حتا از تمامی اتفاقات، قبل از وقوع آن خبر دارد. همچنین اطرافیان ایشان نیز چنین ادعائی را دارند. اما تمامی مردم ایران و حتا مسئولان سابق همین نظام اسلامی فاقد بصیرت مورد نظر آقای خامنه ای هستند.

بابک داد اعتقاد دارد که نگرش آقای خامنه ای نگرشی است که خودش به آن انتقاد دارد. در جائی میگوید که آمریکا بدنبال رابطه ارباب- رعیتی با مردم کشورهای دیگر است و تا حد پایمال نمودن شرف مردم این کشورها این کار را ادامه میدهد، خود آقای خامنه ای دچارهمین گونه رفتار و رویه شده است. او انتظار دارد به عنوان ارباب سخن بگوید و مردم بعنوان رعیت سخنان او را بپذیرند وبا پذیرش سخنان وی صاحب بصیرت شوند. اگر مردم سخنان وی را تأیید نکنند و به اعتراضات خود ادامه دهند، فاقد بصیرت هستند...

گفتگو با بابک داد

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.