ایران

سال ٢۰۱٢ ، هر ٤ ساعت، یک اعدام

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، با انتشار بیانیه ی مشترک عمومی از آغاز سال ٢۰۱٢ میلادی با یک اعدام در هر ٤ ساعت خبر داده اند. این آمار، بنا بر اظهارات نگارندگان این بیانیه، رکورد تازه ای است که دولتمردان جمهوری اسلامی به آن دست یافتند.

تبلیغ بازرگانی

در این بیانیه ضمن اشاره به صدور احکام اعدام برای "امیر میرزائی حکمتی"، آمریکائی ایرانی تبار، به اتهام "جاسوسی برای آمریکا" و "احمد رضا هاشم نیا" و " وحید اصغری" و "سعید ملک پور"، طراحان صفحات اینترنتی، بر "فشار بر بازداشت شدگان و فریب آنها برای اعتراف و پخش تلویزیونی اعترافات مرسوم مقامات جمهوری اسلامی ایران" تاکید شده است.
همچنین نگارندگان این بیانیه به ایرانیان دارای تابعیت دوگانه اشاره کردند که "قربانی بازداشت در انزوای کامل، اتهام جاسوسی و اعتراف اجباری بوده اند، به ویژه زمانی که دولتمردان ایران در معامله با غرب بر سر مسائل هسته ای یا مسائل دیگر نیاز به ابزار چانه زنی" دارند.
در ادامه این بیانیه آمده است که تنها در هفته اول سال ٢۰۱٢ میلادی، از ۱۱ تا ۱٨ دی ماه ۱٣٩۰، ٣٩ نفر، در شهرهای مختلف به چوبه دار سپرده شده اند.
به گزارش عفو بین الملل، در ١١ ماه اول سال ٢۰١١ میلادی، بیش از ٦۰۰ نفر در ایران اعدام شده اند. که این تعداد در مقایسه با دست کم ۵۵٣ مورد اعدام در سال ٢۰١۰، از افزایش چشمگیری در شمار اعدامها خبر می دهد.
این بیانیه در عین حال تاکید می کند که با توجه به آمار ارائه شده از سوی عفو بین الملل، طی دو دهه گذشته، سال ٢۰١١ بدترین سال، از نظر تعداد اعدامها به شمار می رود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید