ایران

سانحه قطار در شمال ایران

تبلیغ بازرگانی

بر اثر برخورد یک قطار با یک دستگاه کامیون در منطقه گلوگاه در استان مازندران دست کم ۳۰ نفر مجروح شدند.

این چهارمین حادثه برخورد قطار با خودرو در مسیر راه آهن شمال ایران در سال جاری است.

سال گذشته هم چهار نفر براثر سانحه قطار در مسیر راه آهن شمال از سمنان تا گرگان جان خود را از دست دادند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید