افغانستان

ستراتیژی نظامی امریکا و اهمیت قندهار

فرمانده کل نیروهای امریکایی در افغانستان
فرمانده کل نیروهای امریکایی در افغانستان

مسئولین ستراتیژی امریکا به این عقیده اند که اگر حکومت افغانستان در قندهار بر ضد فساد مبارزه نکند، ستراتیژی نظامی باراک اوباما، به شکست مواجه میشود.

تبلیغ بازرگانی

فرمانده کل نیروهای امریکایی جنرال مایک مولان در هواپیمایی که او را به کابل انتقال میداد، خطاب به خبرنگاران گفت، که این به آقای کرزی تعلق دارد که تصمیم بگیرد با گروه های شورشی همچون حزب اسلامی، که یکی از سه جناح شورشی است، مذاکره کند. ولی احتمال موفقیت این مذاکرات را مایک مولان ضعیف جلوه میدهد و میگوید که تا زمانیکه اوضاع در محل، بنفع واشنگتن تغییر نکند، این مذاکرات نفعی ندارد. مایک مولان اضافه میکند که اقدامات زیادی صورت گرفته است ولی او این اقدامات را زود رس بررسی میکند که نمیتواند تعیین کننده باشد. بنظر او، هنوز کار به این مرحله نرسیده است.

باراک اوباما هم در سفرش به افغانستان، روی مبارزه با فساد اداری تاکید کرد و به حامد کرزی توضیح داد که درین ساحه، هنوز هم تلاش های زیادی باید صورت بگیرد. «ما در ساحۀ نظامی میتوانیم پیروز شویم ولی این به تنهایی کافی نیست.»

مسئولین ستراتیژی امریکا، بخصوص، از خود داری حامد کرزی در محدود کردن قدرت برادرش احمد ولی کرزی، که رئیس شورای ولایتی قندهار است، در تشویش استند. در مورد احمد ولی کرزی، برادر رئیس جمهور از مدتها به اینطرف شایعاتی وجود دارد که او را به قاچاق تریاک و هروئین مرتبط میسازد. در عین زمان گفته میشود که او با سازمان جاسوسی امریکا، سی آی ای هم ارتباط دارد و سازمان سی آی ای این خبر را نه رد کرده است و نه تایید.

برای امریکاییان، قندهار مرکز فقل و کلید حل مسئلۀ طالبان است وبجواب این سوال که آیا باید در مورد احمد ولی کرزی، امریکا به حکومت افغانستان فشار بیاورد، مایک مولان میگوید که آقای کرزی باید به این موضوع توجه کند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید