دسترسی به محتوای اصلی
ایران/ نوروز

سخنان آیت الله صافی گلپایگانی درمورد نوروز

متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۱۰ دقیقه

فردا، بیستم ماه مارس، مصادف است با اول فروردین و اولین روز جشنهای نوروزی ایرانیان. ایرانیان طی هزاران سال، ازدوردست های نانوشته تاریخ بشری تا به امروز فرارسیدن  بهار را "نوروز" نامیده و حشن گرفته اند، علاوه بر این جشن بهاره، ایرانیان درطول تاریخ دیرپای خود، زمستان را، فصل درو وکاشت زمین را، آب را، خورشید را نیز گرامی داشته و ارج نهاده اند..

تبلیغ بازرگانی

درهمه مذاهب ایرانی، نوروز گرامی داشته شده است. به گفته کارشناسان، نوروز ایرانی با ورود اسلام به ایران با دشواری رو به رو بوده است، ولی برخی ازصاحبنظران ایرانی براین باورند که اسلام بافرهنگ ایرانی نیزهمنشینی و همرائی دارد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، درنشستی دربیست و سوم فوریه سال دو هزارو ده میلادی، درآستانه آغاز جشن های نوروز درجهان فرهنگ ایرانی، بیست ویک ماه مارس میلادی را به عنوان روز جهانی عید نوروز، با ریشه ایرانی به رسمیت شناخت و آن را در تقویم خود جای داد.

درمتن این مصوبه که با موافقت اکثریت کشورهای عضو به تصویب رسید، نوروز جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی سه هزارساله دارد مورد تاکید قرارگرفته است.
یونسکو می گوید، این جشن درمیان سیصد میلیون تن از ساکنین جهان ارجمند است و گرامی داشته می شود. درمهرماه سال هشتادو هشت خورشیدی نیز سازمان جهانی یونسکو نوروزرا درفهرست "میراث های غیرملموس فرهنگ جهان" قرارداد.
دکترفریدون جنیدی، ایران شناس و پژوهشگر ایرانی درسخنانی که درروزنامه خراسان چاپ ایران انتشاریافته درمورد تقویم ایرانی و جشن نوروز ازجمله می گوید: هزارسال پیش دو برادر ایرانی ساعتی را درست کردند که سرهرساعت یک خروس ازآن بیرون می آمد و آوازمی خواند.
درزمانی که "شارلماین" فرانسه را تشکیل داد، خلیفه عرب این ساعت را به او هدیه فرستاد . اتفاقاً درهمان سال فرانسه دچارخشکسالی شد، مردم فرانسه با بروزاین اتفاق خروسی را که ازساعت بیرون می آمد شیطان دانستند. آن ها می گفتند این خروس را بکشید تا خشکسالی برود. به این ترتیب هزارسال پیش ما ساعتی به اروپا دادیم که سرساعت از آن خروسی بیرون می آمد و مردم فرانسه آن را به عنوان شیطان کشتند.
دکترحنیدی با این سخنان درنظردارد جایگاه مهم ریاضیات در دانش ایرانیان را یاد آوری کند. وی می گوید: ایرانیان باید بدانند که حشن نوروز جشن بزرگداشت دانش ریاضی و احترشماری است، دانشی که در زمانی درایران وجود داشت که همه جهان خواب بودند.

بازمی گردیم به ایران امروز و تلاش هائی درجهت ایجاد تفاهم فرهنگی میان اسلام عربی و نوروز ایرانی، به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی مهردرایران آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی درپاسخ به استفتائی از سوی مقلدین خود درباره این که "آیا می توان نوروز را به عنوان عید تلقی کرد؟" می گوید: "اعیاد شرعی و و مذهبی بزرگ اسلامی، عید فطر، عیدقربان، عید غدیر و روزهای ولادت حضرت رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین (ع) است.
با این حال یک باورمند متعهد اسلامی می گوید: فرهنگ ایرانی با فرهنگ اسلامی قرن ها درکنار یک دیگرهمزیستی مسالمت آمیز و محترمانه ای داشته اند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.