ایران-انتخابات/گفتگو

سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد انتخابات ریاست جمهوری

آیت الله خامنه ای، رهبرجمهوری اسلامی ایران، می گوید: القای آزاد نبودن انتخابات در ایران کمک به دشمن است.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فارس، وی که برای جمعی از ساکنین شهرقم سخنرانی می کرد، به نوشته این خبرگزاری، با تاکید برایستادگی و هوشیاری درمقابل طرح ها، روش ها و حرکات دشمن بویژه درقبال انتخابات خرداد آینده، به وظایف مسئولان، خواص، مردم، رسانه ها و کسانی که قصد نامزد شدن دارند اشاره کرده است.

آیت الله خامنه ای دراین دیدارازجمله گفته است: "یکی از نقشه های دشمن برای جلوگیری از انتخابات پرشور این است که در ایام انتخابات سر مردم را با ماجراهای سیاسی، اقتصادی یا امنیتی گرم کنند اما ملت ایران هوشمند تر ازاین است که ازدشمن فریب بخورد".
رهبر جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت: آن کسانی که راجع به انتخابات توصیه هایی می کنند، حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند؛ دائماً نگویند انتخابات باید آزاد باشد، از اول انقلاب 34 انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید