افغانستان / گفتگو

سخنان فرمانده ارتش بریتانیا در باره بازگشت احتمالی طالبان در افغانستان

ژنرال پیتر وال فرمانده ارتش بریتانیا در گفتگو با روزنامه بریتانیایی دیلی تلی‌گراف گفته که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان طالبان احتمالاً مناطقی را که در سال‌های اخیر از دست دادند، مجداداً تصرف خواهند کرد.

تبلیغ بازرگانی

ژنرال پیتر وال به این روزنامه بریتانیایی گفته که طالبان برای باز پس‌گیری مناطقی که "نیروهای ما با زحمت بسیار زیاد از چنگ آنها بیرون آورده اند، آماده جنگیدن هستند."

یاد آورمیشویم که تعداد سربازان بریتانیایی مستقردر افغانستان که در آغاز سال 2013 به 9هزار سرباز می‌رسید، هم اکنون به کمتر از 5200 سرباز رسیده است. دولت بریتانیا اعلام کرده است که این کشور تمامی نیروهای رزمی خود را تا پایان سال 2014 از افغانستان خارج خواهد کرد.

در باره این موضوع و نیات فرمانده ارتش بریتانیا با وحید مژده نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان به گفتگو نشسته ایم.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید