ایران

سخنان میر حسین موسوی در تهران

میرحسین موسوی" یکی ازدونامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری سا ل گذشته و از رهبران حرکت اعتراضی در ایران امروز، که از آن تحت عنوان "جنبش سبز" یاد می شود ، امروز طی سخنانی در تهران باردیگر جناح حاکم را مورد انتقاد قرار داد

تبلیغ بازرگانی

"میرحسین موسوی" یکی از دو نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری سا ل گذشته و از رهبران حرکت اعتراضی در ایران امروز، که از آن تحت عنوان "جنبش سبز" یاد می شود ، امروز طی سخنانی در تهران باردیگر جناح حاکم را مورد انتقاد قرار داد و از جمله گفت : "نمی توانیم جواب نسل جوان را بدهیم ، چون انقلاب به بیراهه رفت .

میرحسین موسوی می افزاید : "نظام در حال حرکت به سوی تک صدائی است ". به گفته وی تک صدائی به استبداد و دیکتاتوری منجر می شود.آقای موسوی در ادامه تاکید کرده است که "ازچنین نظامی نمی توان دفاع کرد".

در یک گفت و گوی تلفنی از مهندس "حسن شریعتمداری" تحلیگر مسائل ایران در آلمان آیا سخنان آقای موسوی نشانگر شکاف بیشتر میان رژیم و مخالفین داخلی رژیم است .

گفتگو با حسن شریعتمداری

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید